Els sorolls derivats de l'oci nocturn, el «tema estrella» de les queixes a Reus

S'han obert un total de 367 expedients per queixes i consultes de la ciutadania durant el 2019
S'ha explicat la memòria del 2019 | Aj. Reus

El Síndic Municipal de Greuges de Reus, Pere Pagès, ha presentat aquest divendres 19 de juny la memòria de la Sindicatura de 2019 durant el ple de l'Ajuntament de Reus. Al llarg del 2019 la Sindicatura ha obert un total de 367 expedients per queixes i consultes de la ciutadania. 

La finalitat de la Sindicatura de Greuges Municipal és defensar els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament de Reus i els organismes que en depenen. En aquest sentit, s'arbitra, a través de la interlocució directa, les relacions entre la ciutadania i l'administració. A més, la Sindicatura té capacitat efectiva i reconeguda per actuar en aquelles situacions on es produeixen situacions de greuge per a les persones, malgrat l'observança de l'esperit de les lleis.

El Síndic tanca un 69,21% de les consultes

El Síndic de Greuges Municipal de Reus ha obert un total de 367 expedients i consultes de la ciutadania. D'aquestes, un 69,21% han estat tancades, mentre que un 1,63% les han derivat al Síndic de Greuges de Catalunya i un 0,27% han estat derivades a altres organismes.

De les actuacions admeses, un 6,81% ho han estat amb recomanació acceptada; un 3,54% no han estat acceptades; un 0,27% han estat resoltes per mediació o per resolució amistosa; i un 1,36% arxivades per desistiment. Així mateix, n'hi ha hagut un 4,63% que han estat inadmeses i un 11,99% han estat actuacions d'ofici acceptades per recomanació.

Les peticions del Síndic a l'Ajuntament de Reus

Durant la lectura de la memòria del 2019, Pere Pagès ha fet diverses peticions a l'Ajuntament de Reus. En aquest sentit, el Síndic ha demanat que Serveis Socials tingui present el gruix de persones que queden a la frontera entre poder rebre un ajut i no poder-lo rebre, que en són moltes, i se les ha de tenir en compte a totes elles.

També ha fet dues demandes pel que fa a la Guàrdia Urbana de Reus. Es vol que notifiqui l'acta a l'infractor quan comet la infracció i no que el deixi fer sense avisar-lo tal com marca la llei, així com que la GUR no es quedi amb la presumpció de la veritat, sinó que aporti més proves quan denuncia algú, com ara alguna foto de la infracció. Així mateix, ha demanat que la policia i l'administració han de ser actius per combatre els sorolls derivats de l'oci nocturn a la ciutat, ja que, com ha dit Pagès és «el tema estrella», majoritàriament concentrats al centre de la ciutat.

D'altra banda, també ha sol·licitat que es reguli la velocitat de circulació de patinets i bicis per les voreres i, de cara als Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2030 que Reus ha firmat, ha dit que els terrats de Reus es podrien convertir en zones verdes i demana poder eliminar papereres si la gent llencés les petites deixalles com els embolcalls o els xiclets als contenidors o els prengués cap a casa.

Expedients tramitats

La memòria del Síndic de Greuges Municipal de Reus s'ha tramitat a partir de dues dates, ja que hi ha hagut un canvi de mandat el juliol del 2019. En aquest sentit, hi ha expedients tramitats entre l'1 de gener i el 5 de juliol i entre el 6 de juliol i el 31 de desembre.

Els temes que s'han tractat en els expedients tramitats durant tot l'any 2019 són els següents:

 • Organismes Autònoms: 5
 • Empreses Municipals: 26
 • Alcaldia: 1
 • Regidoria d'Hisenda i Serveis Generals: 48
 • Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística: 8
 • Regidoria de Cultura i Educació: 1
 • Regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública: 51
 • Regidoria de Seguretat Ciutadania: 12
 • Regidoria de Salut: 1
 • Regidoria de Medi Ambient i Ocupació: 9
 • Regidoria de Cultura i Joventut: 2
 • Regidoria de Benestar Social: 31
 • Regidoria d'Urbanisme i Mobilitat: 9
 • Regidoria de Recursos Humans: 1
 • Regidoria d’Empresa i Ocupació: 1
 • Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals: 6
 • Regidoria de Projecció de Ciutat: 1
 • Regidoria de Seguretat i Convivència: 13
 • Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge: 3
 • Responsabilitat Patrimonial: 4
 • Altres Organismes: 134

"Atenció: L'emergència social a Reus desaccelera, però segueix sent preocupant" "Atenció: Adif es posiciona sobre l'estació de Bellissens de Reus"