Teresa Pallarès al faristol de la sala de premsa de l'Ajuntament de Reus

El Pla de Reactivació de Reus es posa en marxa amb 675.000 euros per a la reforma d'habitatges

El govern compta incorporar una cinquantena d'habitatges a la borsa de lloguer social

L'Ajuntament de Reus posarà en marxa, a principis de setembre, una línia d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges amb un pressupost de 675.000 euros. Es tracta de la primera mesura anunciada en el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social i, segons la regidora Teresa Pallarès, l'objectiu és actuar en tots dos sentits.

En l'àmbit social perquè es preveuen incorporar uns 50 habitatges a la borsa de lloguer social, i en l'àmbit econòmic perquè es confia que serveixi per generar un impacte d'1.350.000 euros al sector de la construcció. Les subvencions s'estructuren en dues línies diferents en funció de l'actuació que s'hagi de fer.

Segons Pallarès, regidora d'Habitatge, l'objectiu és «intentar donar resposta als problemes d'accés a l'habitatge de molta gent i, en aquests moments, possiblement amb un increment de gent que ho necessita». De fet, afirma, «intentarem que aquest programa sigui clau en les polítiques d'habitatge de la ciutat i cada any puguem començar una campanya».

Admet que les subvencions serviran per ajudar a finançar «petites obres de reforma», però apunta que «hi ha petites empreses de construcció o autònoms que es dediquen a fer aquesta mena de feines, i això contribuirà, d'alguna manera, que puguin sobreviure en aquesta època».

La mesura, que segons ha destacat Pallarès, ha comptat amb un suport ampli dels grups polítics municipals, entrarà en marxa a principis de setembre, després que les bases de les subvencions hagin passat els períodes d'exposició pública i s'hagin resolt les al·legacions si n'hi ha.

Preveuen incorporar una cinquantena d'habitatges a la gestió pública

La primera línia d'ajuts compta amb 450.000 euros de pressupost. Aniran destinats a petites reformes que s'hagin de fer en pisos deshabitats per tal que tornin a ser habitables. Hi ha una sèrie de condicionants per poder-se beneficiar d'aquesta línia d'ajuts. En primer lloc, que el pis que s'arregli quedi sota la gestió de la borsa de lloguer social de Reus durant cinc anys i mig.

Ara la borsa gestiona 160 habitatges i la previsió del govern és que, amb l'obertura d'aquestes subvencions, se n'incorporin una cinquantena més. L'ajut econòmic està limitat al 50% de la inversió prevista amb un límit de 10.000 euros. Així doncs, encara que l'obra necessària superi els 20.000 euros, l'ajut no passarà dels 10.000.

Precisament per garantir que les obres que presentin una sol·licitud són necessàries es durà a terme un procés de preavaluació de les necessitats per optimitzar els esforços. També quedaran descartats els expedients que contemplin obres de menys de 3.000 euros.

La segona línia d'ajuts va destinada als espais comuns d'edificis. Els 225.000 euros amb els quals compta han de servir, per exemple, per instal·lar ascensors o construir rampes; qualsevol mesura que pretengui eliminar barreres arquitectòniques. Per acollir-s'hi també s'han de complir una sèrie de requisits.

El topall del 50% de la inversió es manté, però en aquest cas pot arribar a suposar fins a 30.000 euros. Els edificis han de tenir més de 45 anys d'antiguitat, han de comptar amb almenys un 70% de la seva superfície destinada a l'habitatge i han de tenir almenys tres habitatges.