Una irregularitat en la licitació endarrereix un dels grans projectes de mandat de l'Ajuntament de Reus

El Col·legi d'Arquitectes va alertar que no es podia licitar tal com estava contemplat | Ampliar el contracte suposarà més del doble del pressupost previst
Un dels nous equipaments s'ubicarà al carrer de Castellvell | Àngel Ullate

 

El procés per construir els dos nous centres cívics Gregal i Garbí de Reus s'ha suspès. L'Ajuntament farà modificacions a la licitació dels projectes i tornarà a treure'ls a concurs públic, fet que els endarrerirà. Dues setmanes després de publicar-ho, just el dia que s'acabava el termini de presentació d'ofertes, el consistori ha aturat la licitació a petició del Col·legi d'Arquitectes, que li ha fet notar que hi havia irregularitats.

 

NOVETAT: Sigues el primer en conèixer les notícies i els successos de Reus gratis al mòbil. Fes clic aquí!

 

Aquest dijous, 13 de febrer, acabava el termini perquè les empreses que hi estiguessin interessades presentessin la seva oferta per redactar els projectes bàsics dels dos nous centres cívics de Reus, el Gregal i el Garbí, que han de donar servei al barri Niloga i al de Mare Molas respectivament. De les tres fases amb les quals es podia dividir la concepció i construcció dels nous equipaments, aquesta és la primera i, ara, haurà de tornar a començar el seu procés.

 

El Col·legi d'Arquitectes alerta de la licitació irregular

L'oferta de licitació es va fer pública el 29 de gener i, dos dies després, el Col·legi Oficial d'Arquitectes va enviar un correu electrònic a l'Ajuntament alertant que hi havia irregularitats en el contracte públic. El decret signat per suspendre la licitació explica quines eren les recomanacions del col·legi professional, unes indicacions que s'aplicaran a la nova licitació.

 

En aquest cas, s'havia licitat el projecte bàsic de cadascun dels centres cívics; es tracta de la primera part del procés i serveix, segons la licitació, «per detallar les previsions necessàries que facilitin el posterior projecte executiu i la construcció de dos nous equipaments públics». Després d'aquest primer contracte se n'hauria licitat un altre amb els projectes executius, és a dir, el projecte arquitectònic en si que, finalment, s'hauria executat a través del contracte d'obres.

 

La zona del Parc Gandhi acollirà un dels nous centres cívics | Àngel Ullate

 

El cas és que el Col·legi d'Arquitectes va informar el consistori reusenc «que el projecte bàsic i el projecte executiu no són dos blocs independents susceptibles d'execució separada, sinó que són fases successibles de desenvolupament d'una mateixa cosa, que és la proposta arquitectònica»; és a dir, que no es podien licitar com a dos contractes separats, sinó que s'han d'entendre com dues parts inseparables d'una mateixa cosa.

 

El missatge explicava que «el seu fraccionament infringeix la prohibició de dividir l’objecte del contracte i que, per tant, pertocaria licitar la redacció de tot el projecte arquitectònic». A aquest correu s'hi va sumar un informe de l'11 de febrer de l'arquitecte gerent-coordinador de Serveis Territorials en el qual se sol·licitava «que es modifiqui el plec de clàusules administratives corresponent». Aquestes modificacions haurien de permetre, segons l'informe, «que s’incorpori a l’objecte del contracte la redacció del projecte executiu per a cada un dels lots, considerant aquest servei com a licitació anticipada».

 

Més del doble del pressupost previst

El decret que suspèn la licitació ja informa que el nou contracte públic es redactarà segons aquestes indicacions. Com que la licitació inclourà els dos projectes executius, el pressupost serà més del doble del que es preveia fins ara. La redacció dels projectes bàsics s'havia valorat en 50.000 euros, la meitat per a cada centre cívic. Ara, però, el valor del nou contracte serà de 125.000 euros. És un dels aspectes que el govern local estudia abans de tornar a treure el projecte a licitació.

 

El contracte públic que aquest dijous ha quedat suspès valorava que el contracte conjunt en 41.322,32 euros, que amb el 21% d'IVA, arribava als 50.000. El cost de cada equipament era de 20.661,16 euros que, de nou, amb el 21% d'IVA arribava als 25.000. Ara, però, el nou contracte serà valorat en 103.305,78 euros més el 21% d'IVA, arribant als 124.999,99 euros.

 

El primer lot serà el del Centre Cívic Gregal, valorat en 55.000 euros IVA inclòs —25.000 euros del projecte bàsic i 30.000 de l'executiu—, i el segon, el del Centre Cívic Garbí, valorat en 70.000 euros IVA inclòs —25.000 per al projecte bàsic i 45.000 per a l'executiu—.

 

Imatges virtuals del Pavelló del Molinet | Ajuntament de Reus

 

Segon projecte endarrerit en quinze dies

Justament el dia que el Col·legi d'Arquitectes va enviar el correu electrònic alertant de les irregularitats de la licitació es va fer públic el retard que patiria un altre dels grans projectes del govern local. Es tracta del pavelló del Molinet, un projecte per al qual no es va interessar cap empresa i, per tant, va quedar desert. Actualment s'està estudiant per fer-hi les modificacions oportunes i tornar-lo a treure a concurs.

 

Encara en l'àmbit dels nous centres cívics, no ha estat l'única pega que ha trobat el projecte. En concret el futur Centre Cívic Gregal, es preveu que ocupi l'espai municipal on ara es desen els passos de la Setmana Santa de Reus. Les associacions de Setmana Santa van rebutjar la proposta de nova ubicació que els va fer l'Ajuntament de Reus, al polígon AgroReus, perquè consideren que malmetria aquest patrimoni.