Alcover presenta la remodelació de la plaça Lluís Companys

Aquest projecte, que veurà la llum el 2024, té un pressupost de 630.000 euros.

Plaça Lluís Companys d'Alcover
Plaça Lluís Companys d'Alcover | Cedida
12 de desembre del 2023
Actualitzat a les 10:12h
Alcover ha presentat públicament el projecte de remodelació de la plaça Lluís Companys.  El projecte, que contempla dotar d’una nova fisonomia aquest espai, s’ha redactat en funció dels resultats extrets de la consulta ciutadana que es va realitzar l’any 2022.

Aquest remodelació, amb perímetre d’actuació de 2.900 metres quadrats, contempla tot un seguit d’actuacions, com la incorporació de més arbrat per dotar l’espai de més ombra. S’han escollit espècies autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona i amb baixos requeriments hídrics.

També es preveu la creació d’espais amb formes poligonals que delimitaran la plaça, crearan els espais de jocs infantils, i serviran també com a bancs interiors i exteriors. S’incorporaran jocs infantils que fomentin la participació individual i col·lectiva. S’apostarà per la instal·lació de jocs infantils inclusius.

D'altra banda, hi ha prevista la col·locació d’una pèrgola d’estructura metàl·lica que afavoreixi el desenvolupament de plantes enfiladisses, i generi un espai d’ombra artificial, i en un futur, natural. També la creació d’una zona elevada que podrà ser utilitzada com a escenari per a realitzar diferents esdeveniments. 

Zona de jocs infantils

Pel que fa als paviments, la plaça mantindrà el caràcter tou amb un espai central de sauló, permeable. Els accessos, en contacte amb la vorera perimetral, es materialitzaran amb formigó rentat a l’acid, a l’igual que a l’escenari. A la zona de jocs infantils hi haurà terra vegetal, sorra garbellada i mulch.

S’instal·laran dues fonts, una d’aigua potable per consum i l’altra, una font transitable per fer front a l’efecte illa de calor que es genera a la plaça. També s'incorporarà dipòsit de recollida d’aigües pluvials que ha de servir per la reutilització d’aquesta aigua pel sistema de reg i la font lúdica. El projecte inclou una línia interior d’enllumenat de baixa alçària que garantirà els nivells lumínics mínims, establerts per la normativa vigent.

Aquesta primera fase no contempla l’eliminació de les zones d’estacionament del voltant de la plaça.