Millorar la supervivència dels pacients amb metàstasi, un dels projectes becats per l'Associació Contra el Càncer a Tarragona

S'han atorgat els dos Ajuts a la Recerca 2023, valorats en prop de 145.000 euros, destinats a investigar el càncer a la demarcació

Imatge de les dues guardonades amb els ajuts de l'assocació.
Imatge de les dues guardonades amb els ajuts de l'assocació. | TarragonaDigital
16 de gener del 2024
Actualitzat el 25 de març a les 9:43h

La seu de l'AssociacióContra el Càncer a Tarragona ha estat l'escenari de l'entrega dels Ajuts a la Recerca2023 destinats a investigar el càncer a la demarcació. L'esdeveniment ha comptat amb la presència de Fede Adán, president de l'AssociacióContra el Càncer de Tarragona; Montse Adán, segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona; el Dr. Javier Silva, gestor de projectes de la FundacióCientífica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer; i les investigadoresbeneficiàries dels ajuts, Raquel García de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i VanessaCalatayud, estudiant del doblegrau de Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia a la UniversitatRovira i Virgili.

Aquest és el segonany consecutiu en què es concedeix un ajut a un projecte de recerca a Tarragona. En total, enguany s'han destinat prop de 145.000 euros en dosajuts amb l'objectiu de fomentar la investigació del càncer a la província i contribuir a augmentar la supervivènciamitjana de les personesafectades al 70% abans del 2030, acostant els resultats de la recerca als pacients.

En la presentació, Fede Adán, president de l'Associació, ha destacat "la importància fonamental de la investigació" en la lluita contra el càncer, un argument que la Dra. Raquel García ha subratllat afegint que "implicar elsmetges en la investigació és vital, perquè tenim una manera de veure la patologia diferent dels que treballen al laboratori".

VanessaCalatayud, estudiant del doble grau de Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia a la Universitat Rovira i Virgili, ha receptora d'un dels ajuts, el qual ha assegurat que li ha permès "desenvolupar-me professionalment" i "involucrar-me en la investigació contra el càncer formant part d'un equip dedicat a això tenint com a objectiu comú la millora de la qualitat de vida dels pacients".

Millorar la supervivència dels pacients amb metàstasi

El suport al projecte de la Dra. RaquelGarcia consisteix en una dotacióeconòmica de 140.000 euros amb una durada de quatreanys. Aquest projecte se centra a desenvolupar un model per predir la resposta de les metàstasis al tractament amb radioteràpia mitjançant proves d'imatge i marcadors de sang. L'objectiu final és personalitzar els tractaments per millorar la qualitat de vida i la supervivència dels pacients amb aquesta malaltia.

En concret, el projecteinvestigarà quins pacients amb metàstasi poden respondre millor a la SABR (radioteràpia estereotàctica ablativa), una tècnica precisa que administra altes dosis de radiació al tumor protegint al màxim els òrgans sans al seu voltant. La investigació també incorporarà la intel·ligènciaartificial per combinar els resultats d'imatge amb les analítiques de sang, creant així un modelpredictiupersonalitzat per a cada pacient amb càncer i metàstasi que rebrà la SABR.

L'Associació, líder en l'impuls de la recerca

La recerca en càncer és clau per desenvolupar noves eines de diagnòsticprecoç i tractaments més específics i eficaços, amb l'objectiu de millorar la supervivència i la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia. L'Associació ha assumit l'objectiu de fer créixer la supervivènciamitjana dels pacients amb càncer al 70%.

Amb aquest propòsit, l'Associació lidera els esforços en l'impuls de la recerca, destinant més fons que cap altra entitat social i privada, amb 114milionsd'euros compromesos en 603projectes diferents que involucren més de 1.500investigadors. A més, treballen per aconseguir l'equitat en la recerca, especialment en el cas de persones amb tumors poc freqüents i amb càncers de baixasupervivència, mitjançant la iniciativa "Tothom Contra el Càncer" que busca la col·laboració de tots els agentssocials per assolir el 70% de supervivència abans del 2030.

Arxivat a