Un guant de plàstic llençat a terra

Els residus que es generen per a la protecció de la Covid-19 van al contenidor gris

Les mascaretes usades, les pantalles de protecció, els guants de plàstic i les bates d'un sol ús han d'anar al contenidor de rebuig

És normal que amb la delicada situació en la qual ens trobem i amb la mirada posada en la desescalada, cap a la nova normalitat, ens sorgeixin dubtes sobre què podem fer i què no. Una de les preguntes més freqüents té a veure amb els residus de protecció per la Covid-19 que estem generant. És per aquest motiu que, l'Ajuntament de Tarragona ha engegat una campanya per fomentar la conscienciació entre la ciutadania sobre la neteja i els residus, durant l'estat d'alarma.

On i com llencem aquests residus és important, ja que en aquests moments no hem d'oblidar que si no es dipositen bé aquests residus significa una major exposició al risc per a tot el personal que té cura de la neteja de la ciutat, a més de malmetre el medi ambient, el patrimoni natural i l'espai públic. La correcta neteja, desinfecció i separació de residus també és una acció que facilita la no propagació del virus. Per això, és recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme a les llars, així com la responsabilitat de la feina ben feta a la via publica de la nostra ciutat.

Recorda, els residus durant el confinament van al contenidor gris 

Les mascaretes usades, les pantalles de protecció, els guants  de plàstic i les bates d'un sol ús han d'anar al contenidor gris, amb el rebuig, en cap cas al contenidor groc.

Com a excepció, els envasos de les solucions hidroalcohòliques sí cal llençar-los al contenidor groc, com qualsevol altre envàs. Pel que fa als residus de persones que hagin estat diagnosticades amb Covid-19 i també aquells casos que estan en quarantena preventiva, ells han de lliurar els seus residus amb una bossa dins d'una altra bossa, i aquesta es pot unir amb la fracció resta dels altres ocupants de l'habitatge. 

Un guant de plàstic llençat a terra
En cap cas s'han de llençar aquests residus a la via pública | Laia Solanellas

 

Ús obligatori de mascaretes 

Actualment és obligatori portar mascareta per a totes les persones de sis anyso més, a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres. No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

Les mascaretes són una mesura de protecció, sempre que s’utilitzin correctament, però no substitueixen les mesures de prevenció més efectives com la distància de seguretat respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent.