Aproven una modificació per facilitar la rehabilitació dels edificis de la Part Alta

La modificació distingeix amb precisió entre edificacions i sistemes i desbloqueja l'atorgament de llicències
Aprovada una modificació per facilitar la rehabilitació d'edificis a la Part Alta | Àngel Ullate

La modificació del planejament urbanístic de la Part Alta impulsada per l'Ajuntament de Tarragona, que té per objectiu facilitar les actuacions de rehabilitació en el nucli antic de la ciutat, ha obtingut la conformitat de la Comissió territorial d'urbanisme de Tarragona.

Avui s'ha aprovat aquesta modificació i, entre d'altres, distingeix amb precisió entre edificacions i sistemes i desbloqueja l'atorgament de llicències de rehabilitació a la Part Alta. Això es podrà fer sempre que les actuacions que s'hi vulguin fer s'ajustin a la Llei de Patrimoni cultural. Sempre que contribueixin a la preservació del caràcter del conjunt i tinguin un informe previ favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, es permetran els canvis en les condicions de les diferents parcel·les i edificacions

Tarragona no compta amb un Pla especial de protecció

La Llei de Patrimoni cultural català indica que tot aquell conjunt històric artístic d'interès nacional, com ho és la Part Alta de Tarragona, ha de comptar amb un Pla especial de protecció que defineixi amb exactitud les actuacions que s'hi permetran en la zona. El consistori tarragoní, encara, no compta amb aquest Pla especial i es regeix pel que disposa el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM).

El POUM tarragoní estableix que a tot el nucli històric no s'admetran obres de gran rehabilitació o de reconstrucció fins que s'aprovi el Pla especial i, en tot cas, només permet realitzar obres de reparació. A més, el POUM no distingeix entre sistemes (viari, equipaments...) i edificacions i els tracta a tots per igual. Aquests fets han dificultat la concessió de llicències per a dur a terme operacions de rehabilitació i millora en els edificis del nucli antic tarragoní i, així, frenar la seva degradació.

"La campanya de TGN i les ciutats Patrimoni de a Humanitat per atreure turisme espanyol" "Ja hi ha data: Reobren les instal·lacions esportives de TGN"