GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

El concurs públic per explotar el Tòful de la platja Llarga de Tarragona queda desert

La Generalitat farà nova convocatòria després de desestimar les cinc propostes rebudes per no complir terminis i requisits
El concurs per explotar el Tòful de Mar de la platja Llarga de Tarragona ha quedat desert. | TarragonaDigital

 

La licitació per explotar l'establiment del Tòful de Mar de la platja Llarga de Tarragona ha quedat deserta. Es tracta d'un immoble propietat de la Generalitat de Catalunya, que els propietaris van haver d'abandonar al desembre per l'acabament de la llicència. Es van presentar un total de cinc ofertes, dues de les quals no es van poder admetre a tràmit per haver-se presentat fora de termini, i les altres tres han quedat excloses per incomplir algunes de les clàusules reguladores de la licitació. Davant d’aquesta situació, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat convocarà un nou concurs en les properes setmanes. 

 

 

La Generalitat convocarà un altre concurs per aconseguir la llicència del Tòful

La Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d'Economia, convocarà aviat un altre concurs públic per licitar la llicència d'explotació del Tòful de Mar. El concurs que va començar el passat 6 de febrer ha quedat desert. Tal com detalla la resolució, la Mesa de Contractació va decidir no obrir els sobres A amb les propostes de dos dels interessats, després de constatar que no van anunciar la presentació de l’oferta dins del termini establert. 

 

D’altra banda, pel que fa a les altres tres, la Mesa, d’acord amb la clàusula 14.6 del plec de clàusules administratives, ha decidit excloure-les del concurs després de constatar que en el sobre B, on s’havia de detallar l’avantprojecte d’adaptació del local i el pla d’explotació i funcionament, no s’havien inclòs plànols de planta i secció de l’immoble a escala 1/100 del projecte que presentaven. La voluntat de l'administració catalana és que l'establiment estigui obert durant la temporada d'estiu. 

 

El Iot Xiringuito segueix obert a l'espera d'una resolució

Per la seva banda, el Iot Xiringuito —l'altre establiment ubicat en l'immoble propietat de la Generalitat— segueix obert al públic. Els propietaris no han fet cas de les notificacions de l'administració i el restaurant continua aixecant la persiana durant els caps de setmana. Ho fa, per tant, sense títol jurídic ni llicència. Per aquest motiu, se li va incoar un expedient patrimonial de desnonament administratiu. 

 

El passat 4 de març, el DOGC i el BOE publicaven la resolució de l’expedient de desnonament administratiu, segons la qual es notificava al propietari -després de dos intents infructuosos de fer-ho personalment-, que havia de deixar l’immoble en un termini de vuit dies hàbils. D’acord amb la normativa en matèria de patrimoni, l’incompliment d’aquest requeriment pot comportar multes coercitives de fins al 5% del valor de l’immoble. L’afectat, però, va presentar un recurs que està pendent de resoldre’s.