GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

Els interrogants en la contractació del carilló del Mercat Central de Tarragona

Espimsa ha carregat al pressupost de les obres de remodelació del mercat, 47 milions, els 90.000 euros del carilló que s'està construïnt per «criteris polítics»
Elvira Ferrando en una foto d'arxiu | TarragonaDigital.com

 

Cinc de la tarda del 21 de novembre de 2017. La presidenta  de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals SA (Espimsa), Elvira Ferrando, dóna per vàlidament constituït el consell d'administració d'Espimsa, i es passen a tractar els punts que integren l'ordre del dia. En l'informe de presidència, Ferrando sotmet la proposta d'implantació d'un rellotge amb carrusel amb figures autòmats, i música de carilló, a votació dels membres del consell. S'aprova per tots els membres, exceptuant una abstenció. És l'inici d'un projecte que, segons la informació a la qual ha tingut accés TarragonaDigital, presenta molts interrogants. El primer interrogant: la fragmentació dels contractes per fer el carilló. 

 

El 6 d'abril de 2018, el gerent d'Espimsa signa «l'informe del procediment administratiu per a l'adjudicació dels treballs necessaris per la realització d'un rellotge amb carrusel amb figures autòmats del seguici i música del carilló». En el document, de 7 pàgines, el gerent argumenta, basant-se en les «instruccions internes de contractació d'Espimsa», el perquè considera que s'ha de procedir per la via d'adjudicació directa i els motius que justifiquen, «complexitat i especialització de la contractació de les obres i serveis del rellotge amb carrusel», dividir l'obra en 4 lots.  Com a fet remarcable, convé destacar que en un informe de caràcter tècnic, de «procediment administratiu», el tècnic responsable del mateix fa referència a un criteri, «el polític», que no es contempla dins el procediment administratiu. És a dir, el carilló, una obra que no estava contemplada en el projecte de remodelació del mercat i que es carrega contra aquest pressupost, de 47 milions d'euros, es fa per «una decisió política», no perquè així ho indiquin els tècnics.

 

Obres dividides en 4 lots

Cinc mesos abans de l'informe tècnic que indicava com s'havia de procedir amb la contractació de les obres del carilló, Elvira Ferrando ja sabia que es fragmentarien els contractes. O almenys això es dedueix de la següent intervenció de la presidenta d'Espimsa, i també consellera de Comerç. Ferrando avança als assistents a la reunió del consell d'administració d'Espimsa del 21 de novembre de 2017 que «en relació al carilló, la maquinària la farà una empresa i les figures una altra». Tres setmanes després, el 14 de desembre de 2017, Elvira Ferrando comença a signar les propostes de contractació per engegar el carilló amb la idea al cap, en un primer moment, de poder presentar-lo a la ciutat per Sant Magí.

 

La primera proposta de contractació fa referència a l'artista a qui s'encarrega l'elaboració de les figures. Aquesta proposta la signa el gerent d'Espimsa i compta amb el vistiplau d'Elvira Ferrando. El pressupost que s'aprova és de 12.463 euros i l'informe favorable en el qual es basen per donar llum verda a aquesta despesa el signa el tècnic supervirsor per Espimsa de les obres del mercat central de Tarragona. No el signa ni el gerent d'Espimsa ni el secretari del consell d'administració. Actualment aquest tècnic supervisor que signa els informes favorables esmentats és el cap de prevenció i riscos laborals d'Espimsa. El criteri que es fa servir per justificar aquest encàrrec és el «d'exclusivitat artística» i s'argumenta la contractació de l'empresa pel «coneixement extens de les figures del seguici i la seva singularitat»

 

Les següents dues contractacions veuen la llum el 21 de desembre. Fan referència al sistema mecànic i sistema de control i so del carilló i Espimsa aprova uns pressupostos de 15.246 i 51.546 euros respectivament. Els informes favorables els torna a firmar el tècnic supervisor per Espimsa de les obres del mercat central. Cal aturar-se un segon a la proposta de contractació del sistema mecànic, el més car dels 4 lots. La proposta recull que no tenen «constància de cap empresa més propera capacitada per la realització de l'obra en qüestió». No s'explica, almenys en el document al qual ha tingut accés TarragonaDigital, com s'arriba a aquesta conclusió. L'últim lot, el del serraller necessari «per la formació de les portes exteriors» del carilló, Elvira Ferrando el signa l'endemà, 22 de desembre, i suposa per Espimsa una despesa de 10.200 euros.

 

Com anècdota es pot remarcar que el cost total del carilló, Iva inclòs, és de 89.455 euros. La consellera de Comerç, durant la presentació del carilló el passat mes de març, va donar la xifra de 63.000 euros. Els mitjans que van recollir la presentació de les figures del carilló, el passat mes d'agost, van donar la xifra de 70.000. La diferència, entre el 30 i el 40%, que hi ha entre les dues primeres xifres (la publicada i l'oferida per Elvira Ferrando) i el cost final és que en les dues primeres no es comptabilitza l'Iva. Així doncs, resumint i simplificant la història a grans trets, el carilló veurà la llum per una decisió política (passen tres setmanes entre que Ferrando ho anuncia al consell i comença a contractar), que posteriorment s'«articula» amb criteris tècnics.

 

El carilló serà visible des de la façana del mercat | Caralp Mariné