El govern de Tarragona proposa sancionar FCC per portar residus no adequats a l'incineradora

Aquest serà un dels punts de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest divendres | També es votarà penalitzar EPID, concessionària d'un dels lots del contracte de jardineria
Imatge d'uns contenidors de la brossa al barri de Bonavista. | Cedida

El govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona portarà al plenari ordinari d'aquest mes de novembre, que se celebrarà aquest divendres, una proposta de sanció de 60.101,21 euros a Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), empresa concessionària del contracte de recollida i transport de residus urbans. Segons els informes del departament de Neteja Pública, l'empresa hauria comés una infracció de caràcter molt greu, donats «els incompliments pel que fa a la valorització de residus duts a terme». És a dir, per portar residus no adequats a l'incineradora.

  • NOVETAT: Sigues el primer en saber les notícies de la teva població i de tot Tarragona, gratis al teu mòbil. Fes clic aquí!

Aquesta sanció té el seu inici en una comunicació de SIRUSA al departament de Neteja Pública de l'Ajuntament de Tarragona el passat mes de febrer. Segons consta en l'expedient, l'ens va detectar distorsions en el funcionament de la planta incineradora i va decidir iniciar controls en alguns camions, comprovant, en data 15 de febrer, que un dels vehicles portava material que «no era l'adequat per a la valorització en les instal·lacions de SIRUSA». L'endemà, 16 de febrer, «el mateix vehicle abocava, al fossar de descàrrega de residus, materials no admesos ni pel nostre reglament d'explotació ni per la nostra autorització ambiental, com ara matalassos, pintures i fusta».

Instal·lacions de l'incineradora de residus de SIRUSA. | Google Maps

Davant aquests fets, recollits en un informe del departament de Neteja Públic de data 5 de març de 2019, l'Ajuntament de Tarragona va decidir obrir expedient sancionador a l'empresa concessionària. En les seves al·legacions a aquesta infracció, l'empresa assegurava que «són mescla de residus provinent de les deixalleries mòbils» i que en cap cas «tenen l'obligació de separar manualment tots els residus barrejats que hi ha dins els contenidors de les deixalleries mòbils».

En cas de vot afirmatiu del ple municipal a la proposta de sanció de 60.101,21 euros, aquesta quantitat es deduirà del pagament que l'Ajuntament de Tarragona realitza a FCC per la concessió administrativa.

Petita modificació del contracte

El consell plenari d'aquest divendres també debatrà la modificació de la concessió administrativa de l'empresa FCC, per la prestació dels serveis de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria i de la planta de vehicles fora d'ús del municipi de Tarragona. Concretament, es proposa la reducció del cànon anual en 109.264,54 euros.

Imatge d'un dels nous vehicles que FCC fa servir a la ciutat de Tarragona. | Mauri

Aquesta reducció és conseqüència de la renovació de la flota de vehicles, que el passat mes de gener va incorporar 18 noves unitats, i que va anar a càrrec de l'anterior govern municipal, format per PSC i PP.

Sanció a l’empresa de jardineria per incompliments del contracte

El govern municipal proposarà al consell plenari d’aquest divendres una altra sanció. En aquest cas, anirà adreçada a l’empresa EPID, encarregada del manteniment de la jardineria als barris de Bonavista, Les Gavarres, La Floresta, L’Albada, Parc Riuclar, Sant Salvador, Sant Ramon, Santa Isabel, així com al polígon industrial Riuclar i al PP-9. L’import de la penalització serà de 13.752,10 euros a raó de 1.375,21 euros mensuals a comptar des del mes de novembre.

La Floresta és un dels barris en què EPID fa el manteniment de la jardineria. | Google Maps

El motiu són els incompliments reiterats en la prestació del servei pel qual han estat contractats. La Brigada Municipal ha detallat en diversos informes l’activitat d’aquesta empresa i per aquest motiu l’equip de govern ha decidit presentar aquesta proposta davant dels grups municipals.

D’altra banda, també es planteja el retorn de les factures presentades per l’empresa EPID dels mesos de juny, juliol i setembre de 2019. L’objectiu és que siguin esmenades perquè s’adeqüin a les prestacions realment executades. Per últim, es reclamarà a l’empresa un informe amb la relació dels incompliments i la seva valoració a preus de contracte.

"🚗ATENCIÓ: La mesura que volen impulsar al perillós gir de l'N-340 a Cala Romana" "💡NOVETATS: Detalls sobre els futurs Consells de Districte de TGN"