L'operari ha caigut d'un 8 metres d'altura

Tarragona Implusa reprèn el programa per trobar feina als majors de 30 anys

L'Ajuntament de Tarragona amplia les places a 40, a causa de la crisi econòmica i social derivada del coronavirus

La plataforma Tarragona Impulsa reprèn el programa '30 plus', amb l'objectiu de reincorporar persones de 30 anys o més al mercat laboral. La novetat d'enguany és que el nombre de places s'ha ampliat fins a 40, tenint en compte el context econòmic i social actual, derivat per la crisi del coronavirus.

Es tracta de la cinquena edició del programa, i des de l'Ajuntament de Tarragona asseguren que compta amb una inserció del 100%. El conseller d’Ocupació, Manel Castaño ha declarat que «estem molt satisfets d'haver augmentat les places d’aquest programa i arribar als 40 contractes, tenint en compte l’actual context econòmic».

Oportunitat per als residents a la ciutat i al Tarragonès

Els requisits per poder participar en el programa són senzills, només cal tenir 30 anys o més, estar inscrit com a demandant d’ocupació i residir a Tarragona o al Tarragonès. Complint amb això, només caldrà ser seleccionat a través del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Tarragona.

Per als contractes que es realitzin gràcies a aquest programa d'ocupació també existeixen requisits, i és que hauran de tenir una durada mínima de sis mesos i cobrir un mínim del 50% de la jornada. Els inscrits hauran de gaudir d'una formació mínima de 20 hores, que serà gratuïta i obligatòria. 

Per altra banda, les empreses que estiguin interessades a participar en el programa rebran una subvenció per poder contractar als participants, amb un contracte laboral de sis mesos com a mínim i un màxim de nou mesos. Cada empresa podrà contractar a un màxim de cinc persones.

Aquesta subvenció serà compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions en quotes a la seguretat social, establertes segons la normativa laboral vigent. 

Dins el programa es contempla la participació de tota mena d'empreses, persones autònomes, societats civils privades, entitats i institucions sense ànim de lucre. Les que sí que queden excloses són  les empreses de treball temporal, centres especials de treball, i empreses d’inserció amb centre de treball ubicat a Catalunya.


Comentaris