Reparació d'urgència a l'Ajuntament de Tarragona: mig milió d'euros per evitar que s'esfondri la teulada

El consistori ja ha licitat les obres del Palau Municipal, que duraran 9 mesos i afectaran a la Sala d'Actes, la Torre del Rellotge, el Saló de Plens i la Sala dels Penjats
L'Ajuntament de Tarragona arreglarà d'urgència la teulada del Palau Municipal, molt degradada. | TarragonaDigital

 

La teulada de l'Ajuntament de Tarragona requereix d'una actuació d'urgència per evitar el seu esfondrament. El consistori tarragoní ja ha licitat les obres que hauran de reparar l'estructura, i que tindran un cost aproximat de mig milió d'euros. Els treballs consistiran en la retirada de les zones malmeses i la construcció d'una nova coberta amb corretges metàl·liques, ara de fusta. La Sala d'Actes, el Saló de Plens, la Torre del Rellotge i la Sala dels Penjats són els punts on s'actuarà, espais on ja s'havia combatut una plaga de tèrmits. De fet, la Sala d'Actes es troba tancada des de fa dos anys per aquest motiu. 

 

 

Intervenció d'urgència a la teulada de l'Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha licitat d'urgència les obres de rehabilitació de la teulada del Palau Municipal. Durant el mes d'octubre de 2017 i arrel d'una revisió visual de la coberta de l'edifici, es van observar patologies de diversa gravetat a les bigues de fusta, que van obligar a clausurar el Saló d'Actes. Això va motivar l'adjudicació per la via d'emergència del projecte de rehabilitació de coberta i façana i posterior direcció de les obres. «Cal assegurar la seva estabilitat estructural i dotar d'unes condicions de seguretat adients a la seva funció», recalca la memòria descriptiva del projecte. 

 

La revisió feta fa dos anys van deixar al descobert que els capçals de les bigues que sustenten la coberta de la Sala d'Actes «presenten degradacions molt importants amb pèrdues de més del 80% de material de la seva secció resistent, que anul·len la seva funció estructural i representen un veritable perill d’ensorrament de la teulada». En les altres cobertes situades damunt de la Sala de Plens i la Sala de Rellotge «també s’observen les mateixes patologies», afegeix l'informe municipal. 

 

El pressupost de l'actuació és de gairebé mig milió d'euros —467.174,24 euros— i les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 16 de setembre. Així doncs, les obres, que s'allargaran durant nou mesos, podrien començar abans d'acabar aquest 2019. 

 

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona serà un dels espais que tancarà per rehabilitar la coberta. | TarragonaDigital

 

La coberta antiga es retirarà i la nova comptarà amb una estructura metàl·lica

Les obres afectaran al Saló de Plens, la Sala d'Actes, la Torre del Rellotge i el Saló dels Penjats. A més, també es restauraran les balustrades, les figures i l'escut de la ciutat que s'ubiquen a la façana de l'Ajuntament. Les actuacions preveuen la retirada de la coberta antiga ubicada a sobre d'aquests espais. 

 

A la Sala d'Actes es retirarà el cel ras, que es conservarà, i la coberta inclinada de fusta. En el seu lloc s'instal·larà una coberta nova feta d'encavalles i corretges metàl·liques. També es construiran daus de formigó, ara encastats en el mur. A la Torre del Rellotge es protegirà el rellotge i s'instal·laran també elements de tancament metàl·lics, en substitució dels actuals, de fusta. Ara bé, és una de les zones menys degradades. 

 

Al Saló de Plens se seguirà el mateix procediment que a la Sala d'Actes, en una actuació que servirà també per restituir les teules ceràmiques i formar canals de recollida d'aigües pluvials i passos de manteniment. A la Sala dels Penjats, en canvi, s'enderrocaran coberta i cel ras, però es mantindran les bigues de fusta diagonals. En aquest punt s'executarà un nou forjat unidireccional de formigó, per reforçar l'estructura. 

 

Per últim, es preveu la restauració de les balustrades, les figures i l'escut de la ciutat, tots ells elements que llueixen a la façana de l'Ajuntament. En total, la superfície d'actuació serà de 300 metres quadrats de coberta i 140 de façana.