El local del Tòful de Mar de Tarragona, adjudicat per 59.000 euros anuals durant una dècada

Ubicat a la platja Llarga, es va licitar el passat mes de febrer per un cànon mínim de 34.000 euros | Per la seva banda, el Iot, propietat de la Generalitat, segueix obert
El local on s'ubicava el restaurant Tòful de Mar, propietat de la Generalitat, s'ha adjudicat a una empresa per un termini de deu anys. | Tòful de Mar

 

El local de la Platja Llarga de Tarragona on s'ubicava el restaurant Tòful de Mar ja té nous amos. L'espai, propietat de la Generalitat, es va licitar el passat mes de febrer. Aquest divendres, s'ha fet pública l'adjudicació del local, de més de 700 metres quadrats. L'empresa Tucan SL ha guanyat el concurs i comptarà amb un contracte de deu anys, durant els quals haurà de pagar 59.785 euros anuals (sense IVA). Per la seva banda, el local inferior, on s'ubica el Iot Xiringuito, segueix obert malgrat les sancions administratives. 

 

 

El local del Tòful de Mar a la Platja Llarga ja té nous amos

Compta amb dues plantes, s'ubica a la part central de la Platja Llarga de Tarragona i té una superfície de més de 700 metres quadrats. A més, té dues terrasses descobertes laterals a diferents nivells. Aquestes són les característiques més destacades del local que s'acaba d'adjudicar a l'empresa Tucan SL, després d'haver guanyat el concurs públic de la Generalitat de Catalunya. 

 

L'espai on s'ubicava el restaurant Tòful de Mar es va licitar el passat mes de febrer, després que el departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda obligués als propietaris —i al restaurant de la planta inferior, el Iot Xiringuito— a abaixar la persiana. El motiu, la finalització del contracte i les respectives pròrrogues per romandre en un edifici de titularitat pública. 

 

59.785 euros anuals durant deu anys

L'empresa Tucan SL va guanyar el concurs públic amb una puntuació cinc punts per sobre del segon. En la seva oferta, proposava un cànon d'explotació de 59.785 euros —sense impostos— anuals. Aquesta xifra es mantindrà i, per tant, serà la que pagaran durant els pròxims deu anys, durada del contracte. A partir d'ara, doncs, els propietaris ja podran fer les reformes pertinents per poder obrir el restaurant durant la pròxima temporada d'estiu. 

 

Per la seva banda, el Iot Xiringuito, que s'ubica en la part inferior de l'edifici, segueix obert. Malgrat les sancions administratives imposades per part de la Generalitat, els amos del negoci no volen abaixar la persiana. Caldrà veure com es desenvolupa aquesta qüestió, que fins i tot podria acabar amb una intervenció policial, extrem que la Generalitat no desitja.