AnimaNaturalis acaba amb el bou capllaçat infantil de Santa Bàrbara

També s'ha eliminat la matinada de vaquetes i s'ha reduït en 5.000 euros el pressupost municipal per a correbous
Imatge del tradicional bou capllaçat infantil de Santa Bàrbara | Cedida
 

Aquest any ha sigut el primer any que l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decidit no organitzar el 'bou capllaçat petit' durant les festes majors del municipi de Santa Bàrbara, al Montsià. Això ha sigut arran d'una denúncia que l'organització sense ànim de lucre, AnimaNaturalis, interposés l'any 2017 pel bou capllaçat del passat 8 de juliol 2017. Després d'aquesta denúncia, el Servei de Joc i Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre hagi iniciat un expedient sancionador als organitzadors amb multes d'entre 601 i 60.000 euros. 

 

A l'acte de Santa Bàrbara hi havia més infants del que és habitual

AnimaNaturalis va captar imatges de vídeo on es podien veure els fets que denunciava, a les imatges es veien desenes de nens i nenes que corrien darrere i davant del bou. «Alguns, fins i tot, tan petits que amb prou feines podien córrer, de vegades arrossegats pels seus pares durant les embranzides» de l'animal, explica la directora de l'organització, Aïda Gascón. AnimaNaturalis ha pogut confirmar que Santa Bàrbara feia molts anys que organitzava aquest espectacle fora de la llei, almenys des de 2010. 

 

Segons recorda l'entitat, és habitual la participació de menors en aquests tipus d'actes taurins, que sempre es veuen infants molt petits agafats de la mà o a coll dels pares que van darrere del bou. En el cas de Santa Bàrbara però, la participació de menors de 14 anys era extraordinàriament alta perquè al programa de festes s'anunciava un «bou capllaçat petit» per promoure, així, la participació dels infants. Les sancions contra els organitzadors per aquests fets, segons l'article 12 de la Llei 34/2010 que regula els correbous, podrien ser qualificades d'infracció greu i sancionades amb multes entre els 601 i 60.000 euros, així com la inhabilitació per prendre part en espectacles amb bous durant anys.

 

Imatge del bou capllaçat infantil de Santa Bàrbara on es poden veure diversos infants  | Cedida

 

AnimaNaturalis, per llei, no té accés als detalls de la sanció

Finalment, la sanció s'ha aplicat, però AnimaNaturalis no té accés a la informació d'aquesta sanció, ja que, d'acord amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, l'accés a la informació pública quan aquesta contingui dades personals que facin referència, entre d'altres, a dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, només es podrà autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés de l'afectat o si aquell està emprat per una norma amb rang de llei. 

 

S'elimina la matinada de vaquetes i es redueix el pressupost municipal per a correbous

D'altra banda, Santa Bàrbara també ha eliminat les vaquetes de la matinada de diumenge, per considerar-ho massa perillós. «Ens alegra aquest pas endavant que ha pres Santa Bàrbara, per a garantir la seguretat dels animals i de les persones» explica Aïda Gascón. «Era tradicional, des de feia anys, que deixessin anar vaquetes a les set del matí d'un diumenge, on participava el jovent enllaçant amb la festa de la nit anterior, en condicions físiques i morals més que qüestionables». 

 

En aquesta línia, destacar que també s'ha reduït el pressupost municipal per a bous passant dels 22.000 euros habituals als 17.000 euros, segons es va comunicar al passat ple de l'Ajuntament del mes de maig. Aquest cap de setmana, membres d'AnimaNaturalis van arribar-se fins a Santa Bàrbara per documentar el bou capllaçat i visibilitzar el patiment dels bous on «els bous s'esgoten, bramen atemorits i pateixen relliscades i diferents tipus de contusions. És una bestialitat lligar un bou pel cap i estirar-lo per obligar-lo a córrer pels carrers del poble» explica Gascón. 

 

Tot i que la presència de menors s'ha vist reduïda, AnimaNaturalis assegura que, com en tots els bous capllaçats a les Terres de l'Ebre, continua sent habitual veure a nens i nenes participar i corre molt a prop del bou juntament amb els seus pares.