Pla del cartell informatiu que recorda les restriccions de pas a la zona del Garxal de Riumar per respectar la nidificació d'ocells fins al juliol.

Delimiten 30 quilòmetres de litoral del delta de l'Ebre per a la nidificació d'ocells marins

El parc natural s'havia vist obligat a posposar aquesta mesura per les limitacions derivades del coronavirus

El Parc Natural del Delta de l'Ebre delimitat un tram de 30 quilòmetres de costa les principals àrees de nidificació d'ocells marins i litorals que arriben a la primera a l'espai per nidificar. La mesura s'ha hagut de posposar enguany per les limitacions derivades de la crisi del coronavirus. Personal del parc i de Forestal Catalana han efectuat la delimitació amb fil, cordes i pals de la punta del Fangar, l'illa de Buda, la punta de la Banya i la bassa del Garxal. Això ha de permetre preservar la nidificació de les aus marines, garantint unes condicions òptimes per al desenvolupament dels ous, evitar l'abandonament de nius i potenciar l'èxit reproductor.

Segons ha recordat el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Fangar acull algunes de les colònies nidificants d'ocells marins més importants de l'Estat, sobretot pel que fa al xatrac comú (Sterna hirundo) i, alguns anys, també de gavina capblanca (Larus genei). A més d'altres espècies no colonials com el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) o la garsa de mar (Haematopus ostralegus), troben al Fangar llocs idonis per a reproduir-se.

Les colònies s'instal·len durant l'abril i les postes poden allargar-se fins a finals de juliol. Els xatracs fan un niu molt senzill a l'arena mateixa, on els ous i els polls es mimetitzen amb l'entorn. Les colònies són molt sensibles als destorbs humans i és freqüent que els animals les abandonin si són molestats.

En el cas del Garxal, a part de reforçar la senyalització perimetral entre la llacuna, el mar i les dunes, s'ha restringit l'accés temporalment per la platja, fins a la finalització de l'època de nidificació, cap a mitjans d'agost. La mesura s'ha comunicat a les confraries de pescadors locals, a l'Ajuntament de Deltebre i als col·lectius d'esports nàutics. El tancament provisional de la platja del Garxal pretén garantir la viabilitat d'una zona de cria per la garsa de mar (Haematopus ostralegus), el xatrac menut (Sterna albifrons) i el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), espècies amenaçades i protegides per la llei vigent.

A la Punta de la Banya, independentment de l'estat del Trabucador, s'ha decidit tallar l'accés des de la porta de les salines fins la platja. S'ha anul·lat l'accés al mirador existent a la zona, a causa del seu mal estat després del temporal Gloria i per preservar un nucli reproductor de gavina corsa (Larus audouinii) molt proper a la platja.

A l'illa de Buda, per la seva banda, s'han instal·lat senyals informatives i tanques amb fil, per evitar el trànsit de persones i de vehicles per la platja.

Les delimitacions al Fangar i Garxal es mantenen sobre el terreny fins quan els polls poden volar i independitzar-se, habitualment a mitjan agost.

Per garantir l'èxit reproductor es prohibeix dur els gossos sense lligar i creuar pel mig de les àrees de cria. Caldrà respectar, en qualsevol cas, els senyals informatius i les zones abalisades.


Comentaris