Aigües de Reus recupera un pou del 1933 per aprofitar els recursos hídrics propis

El pou s'utilitzarà per regar la zona enjardinada de Mas Miarnau i per subministrar aigua a la ciutat

Aigües de Reus té altres projectes en marxa per recuperar pous de la ciutat.
Aigües de Reus té altres projectes en marxa per recuperar pous de la ciutat. | TarragonaDigital
15 de setembre del 2023
Actualitzat a les 10:51h
Aigües de Reus ha posat en marxa, aquest mes de setembre, les obres destinades a la recuperació del pou de MasMiarnau i la seva connexió a la xarxad'abastament d'aigua potable. Aquesta inversió s'inscriu en la línia de diverses altres obres que ja s'han completat o estan en curs els darrers anys, amb l'objectiu de millorar l'aprofitament dels recursoshídrics propis de la ciutat.

El pou que ara es recupera té els seus orígens l'any 1933 i, amb el temps, havia quedat forad'ús per diverses raons. Situat dins del recinte del MasMiarnau (avinguda 11 de Setembre), una part de l'aigua obtinguda es destinarà a la irrigació d'aquesta àreaenjardinada, mentre que la major part del cabal es destinarà a subministraraigua a la ciutat un cop s'hagi completat la seva connexió amb l'anellaprincipal de la xarxa d'aigua potable. Les obres, que es preveu que estiguin acabades al mes d'octubre, estan a càrrec de l'empresa Agrovial i compten amb un pressupost de 90.740 euros.

Millorar la gestió dels recursos hídrics propis


La diversificació de les fonts d'abastament i una millor gestió dels recursoshídrics són dos dels reptes plantejats per la ciutat de Reus des de fa temps. El regidor responsable del servei, DanielRubio, assenyala que "a Reus sempre hem estat conscients de la importància de l'ús responsable de l'aigua, ja que és un recurslimitat que cal protegir. És per això que no podem deixar de treballar en la recuperació de recursoshídrics i la reutilització d'aigua no potable, que ja és una realitat en diverses zones de la ciutat."

Aigües de Reus té previst iniciar altresobres per obtenir noves fontsd'abastament abans de finalitzarl'any. Entre aquestes obres, es preveu l'entrada en servei de trespous situats a prop de l'autovia de Bellissens, després d'una complexa tramitació relacionada amb la seva ubicació en terrenys de domini públic ferroviari.

Altres projectes que es posaran en marxa


El pla actual de Aigües de Reus també contempla altres projectes, com la recuperació del minatBarriFortuny, que ja compta amb un projecte redactat i en fase d'aprovació. Aquest projecte, que ha rebut subvencions de la Generalitat, permetrà l'irrigació del Parc dels Capellans i la injecciód'aigua a la xarxa d'abastament, després de ser tractada en una planta d'osmosi inversa.

A més, s'inclou la recuperació i posada en servei del pou conegut com a IGME, situat a prop de l'autovia de Bellissens, i de diversos pous ubicats a la zona de l'aeroport, que es troben en fase d'aprovació. També s'està treballant actualment en la redacció de diversos projectes per a la instal·lació d'un sistema de tractament de l'aigua procedent de pous situats a la zona del polígon Agro-Reus, amb l'objectiu de fer-la apta per al consumhumà i injectar-la a la xarxa d'abastament. En aquesta línia, està previst que es redacti un projecte per a la potabilització de l'aigua del pouMas Iglesias.

D'altra banda, Aigües de Reus està treballant en la reutilització de l'aigua no potable per a usos com la irrigació d'hortsurbans i altres zones de la ciutat, amb l'objectiu de minimitzar la demanda d'aigua potable. La ciutat ja fa servir aigua no potable en alguns casos, com la neteja de la viapública i altres aplicacions específiques, amb totes les garanties sanitàries.