Diverses obres d'Aigües de Reus per millorar el seu servei a la ciutat

La inversió en vuit actuacions és de 562.000 euros

04 de gener del 2023
Actualitzat el 13 de febrer a les 18:48h

Aigües de Reus ha iniciat en el darrer mes fins a vuit intervencions de renovació i reparació de les xarxes d’abastament i sanejament en diverses zones de la capital del Baix Camp. Les obres sumen un pressupost de 562.552 euros finançats íntegrament per l’empresa municipal. El gruix dels treballs es durà a terme durant el primer trimestre de 2023, ja que les intervencions preliminars es van aturar per evitar molèsties durant de les festes Nadal.

 

Les obres que s'estan executant

Sis d’aquestes obres tenen a veure amb la millora del comportament hidràulic de la xarxa d’abastament, principalment en tractar-se de canonades que tenen diàmetres petits de 60 a 80 mm i que ara seran substituïdes. L'adjudicació s'ha fet a les empreses Agrovial SA, Gilabert Miró SA i ACSA Obras e Infraestructuras SA.

 

En aquest sentit, les obres es fan a l'avinguda Països Catalans —entre els carrers d’Alcalde Joan Bertran i Mare Molas—; a l'avinguda Pere Cerimoniós —entre el Carrilet i Jaume I—;  al carrer Robert Aguiló —entre els carrers del General Moragues i Dr. Robert—; i al carrer Closa de Mestre.

 

Els treballs també inclouen tres nous encreuaments de la xarxa d’abastament —carrer del Doctor Ferran, Passeig Sunyer i Riera de Miró— i la instal·lació d’una nova arqueta de formigó armat de 2 metres d’ample i 5 de llarg al carrer d’Hongria, a l’entrada del sector Tecnoparc.

 

Finalment, també s'executen dues obres més corresponents a la millora de la xarxa de sanejament, concretament la rehabilitació de l’antiga xarxa de sanejament al Jardí dels Poetes —entre els carrers Vicaria i Escultor Sunyol— i la renovació de la xarxa sanejament al carrer Tívoli —entre els carrers Ample i de Castellvell—.

 

Com ja és habitual, Aigües de Reus posa a disposició dels veïns de l’àrea un telèfon (977345843) per a qualsevol consulta durant les obres i agraeix anticipadament la col·laboració dels veïns de la zona, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes durant l’execució dels treballs.