El Port de Tarragona continua creant espais per a protegir la gavina corsa

L'ens ha instal·lat una plataforma de sauló per seguir garantint espais idonis per la reproducció d'aquesta espècie

La presència de la gavina corsa creix a Tarragona.
La presència de la gavina corsa creix a Tarragona. | Cedida
11 de gener del 2024
Actualitzat a les 9:56h
Amb l'objectiu de preservar els espais òptims per a la reproducció de la gavinacorsa, el Port de Tarragona ha posat en marxa una iniciativa ambiental que consisteix en la instal·lació d'una plataforma de sauló. Aquesta acció busca assegurar àrees adequades per a la nidificació d'aquesta espècie sense interferir en les operacions portuàries.

La plataforma està situada a la dàrsena del riuFrancolí, concretament al moll de la Química, entre l'escullera i el tancamentperimetral. Amb una amplada de 2 metres i una longitud de 210 metres, la instal·lació de la plataforma ha estat acompanyada d'una desbrossada de la vegetació i neteja de la zona. Posteriorment, s'ha procedit a estendre el sauló en aquesta franja i, per garantir la seguretat, s'ha instal·lat un tancament metàl·lic per prevenir l'accés d'animals depredadors. La inversió destinada a aquesta iniciativa ha ascendit a 26.000 euros, IVA inclòs.

Creixent presència de la gavina corsa al Port de Tarragona

Any rere any, el Port de Tarragona destina recursoseconòmics i humans per monitorar i protegir les àrees de nidificació des dels primers nius, que apareixen a mitjan febrer, fins que marxen els últims polls, previstos a mitjan juliol. Les primeres dades registrades al Port daten de l'any 2013, amb 18 nius i 16 polls anellats. Des de llavors, la presència d'aquestes aus ha experimentat un creixementnotable, arribant als 1.043nius durant el 2019, de les 3.555 trobades a tot Catalunya, amb 350polls anellats.

L'any 2023, s'han comptabilitzat 651nousnius de gavinacorsa al Port de Tarragona, representant un increment del 48,7% respecte a l'any 2022. Aquesta evolució positiva subratlla els esforços continuats del Port en la conservació d'aquesta espècie protegida.