Tarragona i les Terres de l’Ebre es beneficien de més d’un terç de les millores del subministrament d’aigua

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha subvencionat actuacions per incrementar la garantia i millorar la qualitat de l’aigua de les llars

L'ACA ha destinat un total de 86,2 MEUR en ajuts per dinamitzar l'activitat econòmica i empresarial de diverses empreses | ACA

Entre 2016 i 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha convocat diverses línies d'ajuts per a millorar el subministrament als municipis amb problemes d'abastament d'aigua. En aquest període de 4 anys, l'ACA ha destinat un total de 86,2 milions d'euros en ajuts, que han contribuït a la dinamització econòmica i empresarial.

A les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, aquests ajuts s'han materialitzat en prop de 100 actuacions, amb una inversió total superior als 32 milions d'euros, el que suposa més d'un 37% dels ajuts totals concedits a tot Catalunya.

Entre els projectes més destacats hi ha la subvenció per a millorar les infraestructures de transport i tractament del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), amb una aportació de 18 milions d'euros, la millora en l'abastament d'aigua a la Conca de Barberà de 3,1 milions d'euros, la bassa d'emmagatzematge a Horta de Sant Joan de 500.000 euros o el nou pou a Masllorenç de 209.700 euros, entre d'altres.

Tarragona és pionera en l’ús d’aigua regenerada

El Camp de Tarragona és una zona amb escassos recursos hídrics i això ha provocat que s'hagin fet importants inversions per optimitzar l'ús de l'aigua i buscar solucions per reutilitzar l'aigua ja depurada per a usos no vinculats amb el consum domèstic.

Incrementar la garantia i la disponibilitat de l'aigua és un dels eixos de la planificació hidrològica, però també és essencial l'estalvi i l'ús de recursos no convencionals.

Actualment el terciari està produint 6 hm 3 / any d'aigua regenerada i la intenció és ampliar aquesta quantitat fins al 8 hm 3 / any. | ACA

L'any 2013 va entrar en funcionament el terciari que tracta l'aigua procedent de les depuradores de Tarragona i Vila-Seca i Salou per abastir les indústries químiques de Tarragona amb aigua regenerada.

D'aquesta manera se substitueix una part dels volums d'aigua potable que s'utilitzaven en els processos industrials, especialment en la refrigeració, i aprofitant d'aquesta manera un recurs que fins ara s'abocava al mar.

Es tracta d'una actuació pionera a Europa, tant per la seva finalitat en els usos industrials com per la tecnologia emprada, a més que s'alliberen uns cabals d'aigua que poden ser destinats a les necessitats de consum de la ciutadania.

Per potenciar encara més l'ús de l'aigua regenerada, l'ACA està analitzant, a través d'un estudi, la viabilitat de fer servir l'aigua regenerada de la depuradora de Reus per a reg agrícola a les comarques de l'Alt i el Baix Camp, reduint així la dependència del pantà de Riudecanyes.

Prop de 7 milions d’euros en adequació dels rius

El clima mediterrani combina llargs períodes de sequera amb episodis de pluges intenses | ACA

En els darrers temps hem viscut a Catalunya diversos fenòmens extrems, com la Dana del mes d'octubre de 2019 i el temporal Glòria al gener d'enguany, que van generar diversos danys.

El riu Francolí per exemple, que en condicions normals porta un cabal proper a 1 m3/s, va multiplicar per mil l’aigua que hi circulava a finals d’octubre. Aquest episodi de pluges va provocar danys a les lleres de rius i torrents, a més de malmetre infraestructures de defensa davant d'inundacions.

L'Agència, per via d'emergència, està invertint prop de 7 milions d'euros sobre aproximadament 90 actuacions a Tarragona i Terres de l'Ebre, la meitat de les quals està finalitzada i la resta es troba en execució.

De manera ordinària, l'ACA també desplega cada dos anys un pla de conservació i manteniment de lleres per actuacions en rius, tant en zona urbana com en trams no urbans. Aquest manteniment consisteix a retirar acumulacions de vegetació per tal de minimitzar el risc d'inundacions.

A més, en les darreres setmanes l'Agència ha convocat dues línies d'ajuts per adequar talussos i endegaments que transcorren per zona urbana, amb la finalitat de minimitzar els danys en cas de crescudes dels rius.

Adequació del barranc de Barenys

Una altra de les actuacions que es desencalla després de molts anys és l'endegament del tram final del barranc de Barenys, en el terme municipal de Salou.

L'ACA ha incorporat aquesta actuació dins de la planificació hidrològica vigent (2016-2021) i destinarà prop de 13 milions d'euros en els treballs, adequant la sortida d'aigua del barranc fins als 140 m 3 /s i acabant amb les inundacions en el barri de la Salut.

Mapa d'endegament al barranc de Barenys | ACA

 

La depuració d'aigües residuals, una inversió de més de 100 milions d’euros

L'aigua residual que es genera a les ciutats i a les indústries passa per un procés de tractament que converteix un residu en aigua que es pot aportar al medi hídric, contribuint a millorar la seva qualitat.

En l'actual cicle de planificació hidrològica, l'ACA té previst invertir un total de 104 milions d'euros per a millorar els sistemes de sanejament per tractar les aigües residuals de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Aquesta inversió té una doble finalitat: per una banda, modernitzar les plantes ja existents i dotar-les de més capacitat i majors avenços tecnològics, i per l'altra, construir noves depuradores en petits municipis que no disposen d'infraestructures de sanejament.

A més de les nombroses inversions en infraestructures, cal tenir en compte que anualment, l'ACA destina més de 6 milions d'euros als ens locals per apropar la gestió de l'aigua al territori i garantir el funcionament de les depuradores actives a Tarragona i Terres de l'Ebre.

"El nou concessionari que obre portes a Reus!" "Agenda: La llibreria Galatea de Reus organitza un vermut literari!"