GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

Descobrim tots els racons de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona

El pròxim 27 d'abril l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus oferirà una Jornada de Portes Obertes per a tots aquells interessats en formar-se en l'àmbit de les arts plàstiques i el disseny
Les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació al Camp de Tarragona compten amb elevats recursos tecnològics | EADT
 

L'EADT i l'EADR són les dues Escoles d'Art i Disseny de la Diputació al Camp de Tarragona. Són referents en l'ensenyament del sector de les arts plàstiques i el disseny. Amb una gran diversitat de Cicles Formatius de Grau Superior impartits, les Escoles ofereixen a tots els seus alumnes una atenció personalitzada, tant durant com després de la formació als centres. A més, gaudeixen d'unes instal·lacions excepcionals i compten amb desenes d'espais d'aprenentatge, els quals es reparteixen entre els milers de metres quadrats.

 

El pròxim 27 d'abril, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus obrirà les seves portes de 10.00 a 13.00 hores, oferint una visita guiada i explicativa de tots els seus espais i processos d'aprenentatge. Resulta una bona oportunitat per tots aquells interessats en iniciar o continuar una trajectòria professional en un àmbit completament artístic al Camp de Tarragona.

 

La formació impartida i les activitats diàries estan en constant actualització, adaptant-se a la demanda del mercat de les arts plàstiques i del disseny. Així doncs, els alumnes «creixen» en un marc professional altament actualitzat, facilitant la seva incorporació al món professional a través de l'adquisició d'uns coneixements completament optimitzats i referents al sector. L'activitat teòrica, juntament amb les diverses col·laboracions pràctiques que es realitzen durant els Cicles Formatius, ofereixen una qualitat formativa completa a tots els alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus.

 

La diversitat de Cicles Formatius impartits obliga a adaptar les instal·lacions de les escoles a les necessitats de cadascun d'aquests. Així doncs, els espais d'aprenentatge i l'equipament requerit és diferent a ambdues.

Cadascun dels espais d'aprenentatge s'adapta a les necessitats de l'assignatura   | EADT

 

L'EADT compta amb una trentena d'espais d'aprenentatge

Un dels trets més característics de l'Escola d'Art i Disseny a Tarragona és l'ús de la llum natural. Diversos finestrals aporten a l'escola el toc d'il·luminació necessari per a desenvolupar d'una manera molt més òptima les diverses activitats del pla docent. Aquesta característica aporta l'ambient ideal per a treballar amb positivitat i, sobretot, amb un elevat component creatiu. Els alumnes presenten un caràcter molt més proactiu a l'hora de desenvolupar les seves tasques i, per tant, assoleixen els coneixements amb major èxit. 

 

Les aules de teoria estan dotades de tots els serveis necessaris per a optimitzar la formació de l'alumnat. Així doncs, les diverses classes compten amb sistemes de projecció digital i recursos tecnològics per tal de facilitar la tasca docent. L'activitat impartida en aquests espais es caracteritza per acollir a grups reduïts d'alumnes. Aquest tret aporta un ambient molt més proper i dinàmic en l'assignatura i, alhora, permet al professorat oferir una atenció altament personalitzada. 

 

Les classes teòriques s'imparteixen amb grups reduïts per oferir una millor atenció a l'alumnat  | EADT

 

No obstant això, totes les assignatures complementen la part teòrica amb aplicacions pràctiques per tal d'experimentar i assolir de manera completa els coneixements. Aquest fet requereix altres espais adaptats per tal de poder dur a terme dites pràctiques. Així doncs, de manera complementària al contingut docent de les assignatures, els alumnes experimenten amb equipaments d'alt rendiment les possibilitats, funcions i futurs resultats. D'aquesta manera, es fa un tast del món professional molt abans d'incorporar-s'hi, potenciant la formació i la motivació de tot l'alumnat. 

 

Els tallers són els espais de pràctiques més abundants de l'EADT. Taller de ceràmica, taller de modelatge tridimensional, taller de joieria, dos tallers de pintura, tallers de disseny, taller d'il·lustració i taller de gravat. Tots estan equipats amb els materials necessaris per a profunditzar en l'aprenentatge adquirit i pensats perquè els alumnes portin les seves pròpies propostes a la realitat

 

La creativitat és un dels aspectes presents a tots els espais i Cicles de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació, motiu pel qual s'ofereix una gran llibertat artística als alumnes. El taller de joieria, per exemple, compta amb eines de soldatge i d'aplicació de color, les quals permeten treballar de manera íntegra, oferint un ampli ventall de possibilitats creatives a l'hora de realitzar els treballs inclosos al pla docent .

El taller de joieria és un dels espais on es potencia la creativitat dels alumnes  | Cedida

 

Aquest també és el cas del taller de ceràmica, a on es realitzen creacions des de zero per tal que l'alumnat pugui conèixer i experimentar tots els passos del procés de creació. En aquest cas, l'equipament del taller compta amb recursos de modelatge de fang i forns per coure la ceràmica, entre d'altres. La motivació adquirida gràcies a la llibertat de creació i la disponibilitat dels recursos necessaris per poder fer-la efectiva es palpa en l'ambient de tots els tallers de les Escoles.

 

També en el context de formació pràctica, l'Escola compta amb diverses aules especialitzades. Aquestes es caracteritzen per tenir un perfil molt més tecnològic. Així doncs, l'Escola d'Art i Disseny a Tarragona posa a disposició de la formació dels seus alumnes cinc aules informatitzades, platós de fotografia i animació 3D, aules teòric-pràctiques i diferents laboratoris.

 

D'igual manera que en els tallers, els recursos presents en els diversos espais són equiparables als utilitzats en el món professional. Així doncs, les activitats desenvolupades compten amb sistemes d'il·luminació i càmeres especialitzades per desenvolupar les diferents pràctiques incloses en el programa docent. D'aquesta manera, els alumnes han pogut dur a terme diversos treballs que, gràcies a la seva qualitat professional, han estat —merescudament— guardonats. Una àmplia oferta de possibilitats perquè espremin al màxim el seu potencial i, sobretot, gaudeixin fent-ho.

L'EADT disposa de plató d'animació perquè els alumnes puguin realitzar les seves peces  | EADT

 

Cal fer esment de l'Espai Piscina, la zona interior de l'escola que acull exposicions de l'alumnat. Aquest espai es pot considerar el més creatiu de tot el centre. No és perquè compti amb un elevat equipament professional, sinó perquè és l'encarregat d'acollir el resultat d'una llarga relació entre els alumnes i els recursos oferts per l'Escola. Així doncs, les exposicions atorguen a l'alumnat el reconeixement que mereixen per l'esforç i dedicació dedicats a la realització dels seus treballs en les diferents assignatures dels Cicles.

 

A més, l'Espai Piscina també acull, en determinades ocasions, l'exposició d'obres d'artistes externs, les quals mostren a tot l'alumnat el que hi ha al món exterior, al món professional, i els diversos punts de vista que hi conviuen en ell. Una primera aproximació al que es convertirà en el seu futur.

L'Espai Piscina de l'EADT acull nombroses exposicions | Cedida

 

El bon ambient de treball és prioritari a l'EADR

L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus també compta amb diversos espais que s'adapten a les necessitats de cadascuna de les assignatures impartides als Cicles Formatius. Així doncs, els tallers acollits per l'Escola d'Art i Disseny a Reus són el plató de fotografia i vídeo, el taller de dibuix i pintura i el taller de volum, gravat, maquetes i prototips. Tots aquests també estan dotats dels equipaments necessaris per a poder desenvolupar de manera correcta les pràctiques. 

 

En aquests espais s'estimula el component creatiu i divertit de tots els alumnes. Un ambient diferent i alegre que permet interioritzar coneixements d'una manera més exitosa. El plató de fotografia i vídeo esdevé en un clar exemple de l'ambient descrit, ja que els alumnes es converteixen en professionals, tant del davant com del darrera de les càmeres. Aquest tret els permet experimentar els diversos perfils professionals existents en el sector i, alhora, convertir un exercici docent en una experiència.

L'EADR també disposa de diversos tallers per desenvolupar les pràctiques  | EADR

 

També trobem diverses aules d'informàtica i de disseny. Les primeres serveixen per a complementar assignatures com el dibuix tècnic informatitzat, per exemple. Ofereixen als alumnes serveis informàtics, tant de PC com de Mac per a poder desenvolupar la seva activitat diària. A més, cal puntualitzar que una d'aquestes resta a la disposició completa dels alumnes, de manera que poden fer-ne un ús individual, oferint les facilitats i eines necessàries perquè desenvolupin de la manera més optimitzada possible els seus estudis i activitats. 

Les aules d'informàtica compten amb serveis d'ordinadors PC i Mac | EADR
 

Pel que fa a les aules de disseny, d'igual manera que les descrites anteriorment, ofereixen els serveis informàtics necessaris perquè els alumnes puguin posar en pràctica el material docent impartit en les classes teòriques. Ordinadors, connexió elèctrica i molts altres serveis, complementats amb una bona il·luminació per optimitzar l'ambient de treball i, consegüentment, els resultats. Les aules ofereixen els recursos necessaris per facilitar l'aprenentatge a tots els presents i, a més, assegurar el gaudiment en el seu ús.

 

La biblioteca és un altre dels espais més instructius del centre. Ofereix 3.000 documents i llibres especialitzats en l'Art i el Disseny —aproximadament— perquè alumnes i professors puguin complementar els continguts teòrics, o bé ampliar-los. Història de l'Art, Arquitectura, Pintura, Escultura, Fotografia, Estètica, Teoria de l'art, Dibuix, Tècniques d'arts i oficis, Història del moble, Teoria del disseny, Disseny Gràfic i interiorisme entre les categories en servei de préstec. Així doncs, no queda lloc per cap interrogant a l'Escola d'Art i Disseny a Reus, ja moltes de les respostes es troben a la biblioteca.

L'EADR compta amb una biblioteca amb aproximadament 3.000 lectures especialitzades | EADR

 

Per últim, d'igual manera que a l'EADT, l'Escola compta amb un espai completament creatiu, anomenat Espai Llimoner. És una sala polivalent que s'adapta a les necessitats i ofertes del centre, acollint conferències, presentacions, exposicions i festes en funció de la temporalitat i de les necessitats de cada moment. Així doncs, els alumnes tenen un espai on poder exterioritzar les seves expressions artístiques en el sentit més pur. 

 

Un espai que permet oferir i, alhora, gaudir de la creativitat i coneixements exposats. Resulta l'espai més senzill, quant a recursos, però el més complex quant a expressió. L'ambient creatiu i professional és el protagonista de l'Espai Llimoner, el qual acompanya tots i cadascun dels esdeveniments que acull, així com als alumnes que els fan possible.

L'Espai Llimoner és una sala polivalent que acull actes de diverses característiques   | EADR

 

Projectes, l'assignatura base del Cicle d'Arquitectura Efímera

Arquitectura Efímera és un dels Cicles impartits a l'Escola d'Art i Disseny a Reus. El coordinador del Cicle i, a més, professor, Nacho Álvarez ens ha parlat sobre una de les seves assignatures troncals: Projectes. El Cicle capacita a tots els seus alumnes a desenvolupar i dirigir projectes d'arquitectura efímera, incloent-hi la investigació de formes, materials i processos, així com de la projecció futura del projecte. 

 

«L'assignatura Projectes tracta sobre diverses vessants del disseny, dins de l'interiorisme, que tenen un període de vida limitat» diu el Nacho Álvarez. Aquest caràcter efímer s'acostuma a associar amb un baix cost o, fins i tot, baixa qualitat. «Això és un complet error, s'han arribat a muntar estands efímers de fins a cinc milions d'euros», continua dient. 

Projecte Showroom DOQ Priorat, de Nerea López en el Cicle d'Arquitectura Efímera | EADR

 

Els vessants que es tracten en l'assignatura són el disseny d'espais expositius, estands, esdeveniments com inauguracions o premis, platós de televisió i escenografia. Un ampli ventall que abraça àmbits molt diversos, de manera que els alumnes poden conèixer l'arquitectura des de punts de vista molt diversos.

 

El caràcter efímer de l'assignatura «requereix l'ús de materials i estructures de fàcil muntatge i desmuntatge» diu el Nacho, ja que la rapidesa en l'acció és un dels aspectes a treballar durant l'assignatura. Els alumnes coneixen les diferents demandes del mercat i les prioritats d'aquest a l'hora de realitzar projectes. Per poder considerar tals aspectes, es treballen amb demandes reals durant el Cicle, de manera que es puguin palpar les exigències dels clients.

Els alumnes treballen projectes reals | EADR

 

Temps de Flors, a Girona; el cicle A celobert, on es tracta l'arquitectura de patis o espais interiors; diverses fires d'ensenyament; Lluèrnia, el Festival del foc i de la llum d'Olot, són alguns dels projectes en els quals els alumnes han pogut posar en pràctica els coneixements adquirits a l'Escola d'Art i Disseny de Reus.

 

Gràfica Interactiva, un Cicle sorgit d'una elevada demanda professional del sector

El Cicle Formatiu de Gràfica Interactiva és un dels més nous a l'EADT —juntament amb el d'Animació— el qual enguany celebra els quatre anys de vida. En un context professional en el qual el disseny emergeix com una disciplina cada vegada més demandada, va esdevenir —pràcticament— un imprescindible el fet d'establir un Cicle Formatiu que tractés en profunditat les matèries pròpies del disseny gràfic i del disseny web, evitant així el sorgiment de professionals amb mancances formatives dins del sector.

 

El David Salas, coordinador del Cicle de Gràfica Interactiva, comenta que «el Cicle se centra, sobretot, en el disseny gràfic amb aplicacions en pantalla més que en paper, és a dir, en el disseny web». Continua dient que «el Cicle compta amb una part teòrica de la història del disseny; una part dedicada al disseny gràfic convencional; i, per últim, una part dedicada al disseny des d'un punt de vista tecnològic, és a dir, a conèixer els diferents programes d'edició i el llenguatge de programació propi com és el CSS, Javascript i HTML».

Al Cicle es duen a terme projectes del món del multimèdia interactiu  | EADT

 

Projectes de Gràfica Interactiva 2 és una de les assignatures impartides durant el segon any del Cicle, la qual compta amb tres unitats formatives: 

— Metodologia i procediments. Disseny i producció multimèdia.

— Desenvolupament de projectes. Noves plataformes interactives.

— Anàlisi i presentació dels projectes de gràfica interactiva.

 

L'assignatura combina procediments teòrics amb l'aprenentatge «in situ» de les seves aplicacions pràctiques. Així doncs, els alumnes coneixen els procediments necessaris per aplicar el disseny gràfic, la programació web i, també, l'ús d'aquests en l'àmbit de les aplicacions (app) i altres tipus de softwares. Estan en constant contacte amb projectes reals, els quals requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en totes les assignatures del Cicle.

El projecte 'LoveType' del Cicle de Gràfica Interactiva va resultar guanyador dels Premis Taronja | EADT

 

'LoveType' és un dels projectes de Gràfica Interactiva guanyador del primer premi dels Premis Taronja. L'alumna Núria Pacheco va aplicar els coneixements de disseny i programació adquirits en el Cicle per dur a terme una proposta que pretén apropar l'univers tipogràfic a tots els usuaris.

 

Les dates d'inscripció als diversos Cicles Formatius

Les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona acullen una gran diversitat de Cicles Formatius de Grau Superior, repartits entre les escoles de Tarragona (EADT) i de Reus (EADR). Gràfica InteractivaAnimacióGràfica PublicitàriaIl·lustracióFotografia, Arts aplicades al mur i Joieria artística són les especialitats impartides a l'escola de Tarragona, mentre que Arquitectura ArtísticaProjectes i Direcció d'obres de decoracióInfografia Videojocs i entorns virtuals s'imparteixen a Reus. 

Els Cicles Formatius impartits acullen un ampli ventall d'especialitats | EADT

 

Per tots aquells interessats en formar-vos en qualsevol de les disciplines d'arts plàstiques i de disseny oferides a ambdues escoles, podreu formalitzar la vostra preinscripció a partir del dia 29 de maig fins al dia 5 de juny. Posteriorment, se us indicaran els passos necessaris per a realitzar la matrícula oficial. Recordar que el pròxim 27 d'abril, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus realitzarà una Jornada de Portes Obertes.