L’ocupació dels graduats en formació professional de l’INS Pere Martell creix fins al 95%

Gràcies a la demanda de perfils professionals que ofereix l’FP, la taxa d’atur -en aquest cas- és del 5%
L'INS Pere Martell destaca per la seva gran oferta en Formació Professional | INS Pere Martell

L’Institut Pere Martell, centre públic de Formació Professional Específica, de la ciutat de Tarragona, sempre ha destacat per les seves característiques que el fan singular. Una d'elles és la seva àmplia oferta formativa amb nou famílies professionals i més d’una vintena de titulacions, totes elles de caràcter industrial i tècnic. Cada any es realitza un estudi per valorar les dades de l'alumnat graduat el curs anterior. Aquest any l’ocupació dels graduats en formació professional de l’Institut Pere Martell és del 95%, un 8% més que l’any anterior, segons les enquestes que realitza el centre.

La taxa d’atur dels graduats d’aquest centre formatiu, tant en grau mitjà com a superior, és d'un 5% i la més baixa dels últims anys que de mitjana se situava per sobre del 15%. Una dada que es troba molt inferior a la taxa d’atur de Catalunya durant el primer trimestre 2020 -que se situa en el 10,6%- i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16 i 24 anys que és del 28,31%. En els resultats extrets d'aquesta enquesta també es pot apreciar que un 75% dels graduats que treballen ho fan en una feina relacionada amb els seus estudis. Aquestes dades mostren l'oportunitat d'inserció laboral en cursar graus de Formació Professional i la modalitat Dual, i també posicionen a l'Institut tarragoní, com a referent entre les empreses del sector productiu i de serveis.

Un 43% està treballant i un 52% segueix estudiant

En els estudis de Grau Mitjà la mitjana d’ocupació és del 97%, cal remarcar que molt bona part d’aquests graduats -un 72% de mitjana- opten per seguir estudiant, en alguns cicles arriba fins al 100% dels casos. I és que la formació professional dóna accés a estudis superiors, així com, desperta l’interès a seguir formant-se i especialitzant-se en un determinat sector. Els cicles de grau mitjà amb una ocupació del 100% són: Electromecànica de vehicles industrials i maquinària, Carrosseria, Instal·lacions de Telecomunicacions, Preimpressió digital, Impressió gràfica, Manteniment electromecànic i Fusteria i Moble. 

Les empreses dels sectors industrials ofereixen més llocs de treball en dual que alumnes que estan en disposició de cobrir-los | INS Pere Martell

Per altra banda, els estudis de Grau Superior (CFGS) tenen una mitjana d’ocupació del 89%, al finalitzar aquests estudis la majoria dels graduats opten per incorporar-se al món laboral que representen un 65% dels casos. També cal destacar que, tot i que aquest alumnat ja és graduat com a tècnic superior, un 24% segueix estudiant a la universitat o bé en un altre grau superior. Els cicles de grau superior amb una major inserció laboral són: el de Sistemes electrotècnics i automatitzats, el de Mecatrònica industrial, el d’Automoció, el de Construccions metàl·liques, el de Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles i el de Prevenció de Riscos Professionals . 

Totes aquestes dades es basen en les enquestes que anualment es realitzen a l’INS Pere Martell a l’alumnat graduat el curs anterior, és a dir, en el curs 2018-2019, tant de grau mitjà com de grau superior.

«Les empreses estan cercant els perfils professionals que ofereix l’FP»

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, ha remarcat que «tenim una mancança de vocacions i uns desajustos en els nivells de qualificació en els sectors industrials que fan perillar la competitivitat de les empreses, les empreses ofereixen més llocs de treball en modalitat de formació dual que alumnes que estiguin en disposició de cobrir-los. Els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves, ja que les empreses estan cercant els perfils professionals que ofereix l’FP

Preinscripció telemàtica a Cicles Formatius Curs 2020-2021

Ha arribat el moment de pensar en el futur. A l'Institut Pere Martell de Tarragona, t'esperen vuit famílies professionals i més de vint titulacions de Formació Professional. Per reduir riscos sanitaris i evitar desplaçaments el procés de preinscripcions pel curs vinent s'ha adaptat a la modalitat telemàtica, a través de l'aplicació del Departament d'Educació.

El període de preinscripció per als cicles formatius de Grau Mitjà és del 2 al 8 de juny i pels cicles formatius de Grau Superior del 10 al 17 de juny. Per fer correctament l’entrega de la sol·licitud, en el web de l'institut torbareu disponible una guia per a realitzar la preinscripció. Per casos molt excepcionals, si l’usuari no pot enviar la documentació a través del formulari, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 977 55 63 38, per entregar-la presencialment al centre, i sempre seguint les recomanacions sanitàries.

"Inscripcions obertes pel casal d'estiu més divertit, entre naturalesa i animals" "El Claret de Valls segueix teixint un futur ple de valors, ecològic i multilingüe"