L’educació en valors i l’atenció personalitzada, el segell educatiu de l’escola Maria Rosa Molas

El 23 de febrer el centre obre les seves portes perquè les famílies interessades puguin conèixer de primera mà el projecte educatiu de l’escola
Entrada al Col·legi Maria Rosa Molas | Laura Martínez

L’escola Maria Rosa Molas de Reus ofereix una formació integral de l’alumnat en totes les etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà (Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes). L’educació en valors; una atenció personalitzada a l’alumne; la innovació constant i l’aprenentatge basat en el treball cooperatiu; l’adquisició de llengües estrangeres i l’aplicació de les noves tecnologies són els principals pilars del centre. Una escola amb un tarannà molt familiar i proper als alumnes i famílies. El col·legi, un centre catòlic que pertany a la Congregació de les Germanes de la Consolació, compta amb una experiència centenària i ofereix una formació acadèmica de qualitat per donar resposta als reptes educatius del segle XXI.

El proper 23 de febrer a les 11:30 del matí obre les seves portes perquè les famílies interessades puguin conèixer de primera mà el projecte educatiu de l’escola.

Una educació en valors

Els valors de la convivència, l’esforç, la constància, la solidaritat, la llibertat, la pau i la igualtat de gènere es treballen de forma transversal al llarg de totes les etapes educatives.

Alumnes d'Educació Infantil de l'escola Maria Rosa Molas de Reus | Cedida

L'atenció personalitzada: acció tutorial i atenció a la diversitat

L’atenció personalitzada és un altre dels principals pilars de l’escola. Des de l’inici de l’escolarització, el tutor o la tutora és la persona de referència per al nen o nena i la seva família. L’orientació és un element bàsic per tal que el procés educatiu sigui de qualitat, ja que permet, entre d’altres coses, oferir ajuda a l’alumne/a des del punt de vista personal, acadèmic i professional; prevenir possibles dificultats d’aprenentatge i orientar als pares, mares i docents en la seva tasca educativa.

Alumnes de l'escola Maria Rosa Molas de Reus | Cedida

 

L’atenció a la diversitat intenta prevenir i donar resposta a les necessitats, temporals o permanents, de tot l’alumnat del centre.  Hi ha una orientadora per etapa educativa, s’organitzen grups reduïts i, en algunes assignatures, hi ha dos professors a l’aula.

Innovació, treball cooperatiu i projecte multilingüe

L’escola fa una ferma aposta per la constant innovació educativa, fomenta el treball cooperatiu en les diferents àrees i també treballa per projectes, un procés en el qual l’alumnat és protagonista del seu aprenentatge.

Alumnes d'Educació Infantil de l'escola Maria Rosa Molas de Reus treballant en equip | Cedida

 

L’escola treballa per l’assoliment d’un bon nivell d’anglès des de P3 i té l’objectiu que els nens i nenes acabin l’Educació Primària amb l’adquisició de la competència comunicativa en llengua anglesa. Per això, s’imparteixen l’àrea de Visual i Plàstica en anglès a la Primària i altres assignatures complementàries com Speaking a Secundària. L’escola és centre certificador de Cambridge; organitza l’English Week (una experiència d’immersió lingüística per treballar l’anglès fora de l’aula) i disposa de la figura d’auxiliar de conversa en llengua anglesa, entre d’altres. El Francès és la 2a llengua estrangera del projecte multilingüe del centre.

Altres serveis

L’escola  ofereix servei d’acollida destinat a l’alumnat d’Educació Infantil i de Primària; servei de menjador; una gran varietat d’activitats extraescolars als migdies i a les tardes; casal d’estiu i escola de pares i mares —amb col·laboració amb l’AMPA—.

Alumnes de l'escola Maria Rosa Molas de Reus | Cedida

 

Projecte Musart

Uns dies abans de la jornada de portes obertes, el 19 de febrer, l’escola inaugura la 2a edició del Musart, un projecte on l’escola es converteix en un autèntic museu que posa en valor el món de l’art i on hi participen tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a cicles formatius. Es tracta d’una proposta innovadora que permet treballar d’una manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge competencial dels alumnes. S’oferiran visites guiades dutes a terme pels mateixos alumnes per a tots aquells qui ho desitgin.

Alumnes de l'escola Maria Rosa Molas de Reus pintant un mural | Cedida

 

FITXA TÈCNICA

Col·legi Maria Rosa Molas

Tel. 977 31 27 40

Email. info@mariarosamolas.org

"AGENDA: Tot el que no et pots perdre aquest cap de setmana a Tarragona!" "ARRIBA CARNAVAL: Els trucs imprescindibles per triomfar"