1 de 10
Alt Camp

Alcover denuncia desprotecció en la implementació descontrolada de les energies renovables

La Generalitat no permet limitar als municipis la superfície de les plantes de generació d’energia renovable

Un dels parcs solars de l'Alt Camp tindrà més de 70.000 panells solars | Pixabay
per Albert Oliva, Alcover | 8 de març de 2023 a les 12:16 |
L’Ajuntament d’Alcover s'oposa a l’últim informe rebut per part de la Generalitat de Catalunya en el qual s'explicita que no es permet limitar la superfície de les plantes de generació d’energia renovable. Segons el consistori, 's'obre la veda a totes les empreses del sector energètic perquè es puguin instal·lar al terme municipal, sense cap limitació'.

En aquest sentit, l’Ajuntament alcoverenc va rebre el darrer informe del departament competent en matèria d’Energia de la Generalitat de Catalunya, referent a la modificació puntual del planejament número 14, que pretenia regular la instal·lació de productors d’energia renovable al terme municipal.


Aquesta modificació es va iniciar l’any 2021 amb l’objectiu de reduir l’impacte paisatgístic, tant de les plantes com de les línies d’evacuació, permetre la seva implantació a tocar de sòl urbà o urbanitzable industrial, apropar la producció dels punts de consum, limitar l’extensió màxima, preveure una separació entre plantes, establir la potència màxima necessària per abastir energèticament al municipi, protegir el patrimoni agrícola, arquitectònic, cultural i els sòls de més valor mediambiental, així com potenciar les instal·lacions de major rendiment per reduir el consum de sòl.
 

Descontentament evident

Amb la resolució de la Generalitat, l’Ajuntament d’Alcover evidencia el seu descontentament amb la postura mostrada pel govern català en no permetre actuar a l’administració local, després d’evidenciar-se que l’administració autonòmica no ha fet la feina quan tocava. L’Ajuntament el que reclama és una distribució territorial de plantes de generació d’energia renovables en tot el territori català.


Actualment, el departament d’Acció Climàtica ha informat l’Ajuntament que està redactant el Pla territorial sectorial d’energies renovables, un document que encara no ha vist la llum i del qual no es té cap certesa que pugui fer-se efectiu en els pròxims mesos. Una altra incongruència per no permetre que la modificació plantejada per l’Ajuntament d’Alcover pogués prosperar.

Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alcover exposa que ja hi ha damunt la taula tot un seguit de projectes de grans dimensions que l’Ajuntament no podrà aturar, ja que la Generalitat no complirà amb els objectius marcats per la Unió Europea, que és aconseguir una generació d’energia renovable mínima abans de l’any 2030. 'Un clar exemple d’això és la tramitació d’una gran planta fotovoltaica anomenada MAPESOL 1, que pretén instal·lar-se en els termes municipals d’Alcover, el Milà i la Masó', exposa el consistori.


En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alcover manifesta que se sent desprotegit i sol, i denuncia que el Govern que pretén ser el més ecologista de la Generalitat de Catalunya, al llarg de la història, prefereixi donar sortida als interessos de les grans empreses abans que defensar i afavorir l’autoconsum municipal i donar eines urbanístiques per poder-ho aconseguir.
Participació