1 de 10
TURISME

El Govern regula els habitatges d'ús turístic en 34 municipis de Tarragona

Les noves llicències urbanístiques per a habitatges d’ús turístic tindran una durada de cinc anys renovables

La Part Alta és una de les zones de Tarragona amb més pisos turístics. | Jonathan Oca
per TarragonaDigital, Tarragona | 7 de novembre de 2023 a les 14:45 |
El Govern ha aprovat un Decret llei per regular els habitatges d'ús turístic mitjançant l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística en un total de 262 municipis de tot Calalunya, dels quals 34 són de les comarques de Tarragona. Es tracta de zones que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen ambdós requisits.

Aquests municipis no podran atorgar llicències d'obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei. L'aparició del fenomen dels pisos d'ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d'habitatges que es lloguen com a allotjament permanent. Això és degut al fet que els pisos d'ús turístic no són de nova construcció, sinó allotjaments existents que canvien de destinació.


Actualment els pisos turístics només s'han de registrar amb una cèdula d'habilitat i demostrar que estan moblats i no es lloguen per habitacions amb una declaració responsable.
 

La nova normativa afecta 262 municipis de Catalunya

El Govern ha adoptat mesures urgents, mitjançant aquest Decret llei, per evitar que s'incrementin els canvis d'usos a pisos turístics específicament en aquelles zones on l'accés a l'habitatge ja presenta problemes habitualment i també on l'excessiva concentració de pisos turístics comporta problemes de convivència i de gentrificació.


Per regular-ne la implantació, s'ha optat per la modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Els canvis afecten un nombre reduït de municipis. En concret, aquells que compleixen un o dos dels següents requisits: demanda d'habitatge acreditada i mercat tensionat (140 municipis) i existència actualment de més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants (134).

En total, tenint en compte que hi ha municipis que compleixen els dos requisits, el Decret llei afectarà 262 municipis. En aquests casos, els ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per permetre expressament la compatibilitat de l'ús turístic amb el d'habitatge.


Això només serà possible si, alhora, també poden justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident. En qualsevol cas, en aquests 262 municipis, es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants.
 

Llicència urbanística municipal i autorització turística prèvia

Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar en aquests llocs hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l'obertura, que seran vigents durant cinc anys renovables.


No obstant això, en els 262 municipis afectats no es podrà atorgar cap llicència nova des que entri en vigor aquest Decret llei i fins que els ajuntaments no actualitzin el seu planejament.

El llistat de municipis afectats per la nova regulació s'actualitzarà cada cinc anys mitjançant una ordre del conseller o consellera del Departament de Territori, prèvia audiència als ajuntaments.
 

Règim transitori

Pel que fa als pisos turístics existents i degudament habilitats en els 262 municipis, els seus titulars disposaran d'un marge de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l'entrada en vigor del Decret llei, o hauran de cessar l'activitat.

En aquests cinc anys, els ajuntaments afectats hauran d'haver modificat el seu planejament municipal i, per tant, estar en condicions de donar resposta a aquestes sol·licituds.

Es calcula que aquesta obligació d'obtenir la nova llicència afectarà un total de 95.094 pisos existents en els 262 municipis afectats.
Participació