1 de 10
Alt Camp

Ofertes de feina urgents: ofereixen 10 contractes laborals a Valls

Formen part del programa Primera experiència per a joves que hagin acabat estudis en els últims 3 anys.

Una oficina de treball | Cedida
per Albert Oliva, Valls | 24 de novembre de 2023 a les 11:59 |
Ofertes de feina urgents a Valls. Concretament, Vallsgenera ofereix 10 contractes laborals d'un any de durada dins del programa Primera experiència per a joves que hagin acabat estudis en els últims 3 anys.

S'ofereixen contractes d'agent ambiental, educador ambiental, educador digital, creador digital, periodista, gestor de comunicació digital, tècnic/a de formació de ciències socials, delineant, enginyer/a i tècnic/a d'obra pública.


El termini per presentar les sol·licituds és el dilluns dia 27 de novembre a l'Oficina de Treball, a la carretera del Pla. En aquest sentit, les ofertes van destinades a joves que hagin acabat algun d'aquests estudis, com psicologia, pedagogia, treball social, educador social, periodisme, enginyeria, delineant o biologia.

Requisits

Les ofertes van destinades a persones joves més grans de 16 i menors de 30 anys. S'ha d'estar en situació de demandants d’ocupació no ocupats (DONO), de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral. També s'han de complir els requisits per a formalitzar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, es a dir, es podran vincular aquelles persones que disposen la titulació requerida dintre dels tres anys següents a la seva obtenció, o 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat.

No es podrà subscriure amb la persona que ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dintre de l’empresa per un temps superior a 3 mesos, sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o practiques que formin part del currículum exigit per la obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació. Les persones destinatàries també han de disposar el nivell C1 de llengua catalana.
Participació