Jordi Ginebra

Jordi Ginebra, professor i catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili

Notícies publicades
Un retrat d'Antoni de Bofarull.