Les imatges dels quadres de la Passió a RiudomsRiudoms representa les principals escenes de "La Passió  de Jesus"  en diversos espais singulars del casc antic del poble. 

Fotografies: Àngel Ullate
Instagram: @angelullateQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a RiudomsQuadres de la passió a Riudoms