Imatges de la Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina de Reus