Imatge d'una manifestació contra el Canvi Climàtic a Barcelona

El govern espanyol aprova la Llei de Canvi Climàtic per fer el salt sostenible després del coronavirus

El Consell de Ministres ha donat llum verda al projecte de la nova llei que té com a objectiu eliminar el CO2 l’any 2050

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, 19 de maig, el projecte de Llei de Canvi Climàtic que marcarà les pautes cap a una societat més sostenible després de la superació de la crisi del coronavirus. La nova legislació preveu que Espanya sigui neutra d'emissions de diòxid de carboni (CO2) de cara a l'any 2050, segons ha informat la portaveu de govern, María Jesús Montero, en roda de premsa.

Segons Montero, la transició energètica i la lluita contra l'emergència climàtica seran «dos grans eixos de fonaments» del govern central a l'hora de marcar la reconstrucció social d'Espanya. El nou projecte ha estat catalogat d’«intergeneracional» i «per a tot el país», assegurant que es basarà en l'Acord Verd Europeu i a la «transició justa» els propers anys.

Objectiu 2050

El projecte de llei preveu la desaparició del CO2 l’any 2050, any en què el 100% de l'electricitat ha de ser renovable. Així mateix, l’any 2030 les emissions de CO2 ja s'hauran d'haver reduït un 20% respecte al 1990, mentre que el govern calcula que la transició ecològica pot atraure més de 200.000 milions d'euros d'inversió fins al 2030, generant entre 250.000 i 300.000 llocs de treball nets a l'any.

Les reduccions s'emmarquen en els acords assolits en la Comissió Europea i en l'Acord de París. Uns paràmetres que contemplen que, fins que no s’arribi al 100% de l'electricitat renovable el 2050, aquest aspecte ja ha d’assolir el 70% el 2030.

Els plans claus per tirar endavant la nova Llei

Per tal de complir amb els objectius marcats a la Llei, s'aniran implementant plans de Nacionals d'Energia i Clima (PNIEC), sent el primer entre 2021 i 2030 i que permetrà reduir un 23% les emissions i duplicar el percentatge de renovables en el consum final fins al 42% a finals d'aquesta dècada.

Així mateix, les energies netes en el sistema elèctric hauran de ser del 74% i l'eficiència millorarà en un 39,5%. Unes dades que permetrien que el Producte Interior Brut (PIB) creixi un 1,8% el 2030, passant de 16.500 a 25.700 milions d'euros. Aquest projecte també ha de tenir l'Estratègia a Llarg Termini 2050 que el govern ha d'aprovar al voltant de la reducció de les emissions.

El pla contempla la creació d'un Comitè d'Experts de Canvi Climàtic i Transició Energètica amb experts que abordin el projecte amb recomanacions i avaluacions. Els seus informes es debatran al Congrés dels Diputats, mentre que les comunitats autònomes hauran d'informar dels seus plans en aquest camp a la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic.

Afectacions als vehicles

La Llei també preveu que totes les administracions de l'estat, des dels ajuntaments fins al govern central, treballin perquè el parc de turismes i vehicles comercials lleugers siguin de 0 emissions de CO2 el 2050. La reducció d'emissions haurà de ser progressiva i la implementació d'aquest nou parc anirà acompanyada de mesures i de suport a R + d + i.

Noves zones de baixes emissions a les ciutats

Així mateix, en les poblacions de més de 50.000 habitants, els ajuntaments hauran d'establir «no més tard del 2023» zones de baixes emissions en la seva planificació d'ordenació urbana, així com mesures de mitigació per reduir les emissions de la mobilitat, i mesures per facilitar la mobilitat a peu o amb bicicleta, altres mitjans de transport actiu i millorar l'ús del transport públic.

En aquesta línia, també aposta per impulsar la mobilitat elèctrica compartida i el transport elèctric privat. Encara més, l'avantprojecte estableix que qualsevol mesura que es vulgui adoptar i que suposi una regressió de les zones de baixes emissions que ja hi hagi han de tenir un informe previ del Ministeri i de l'òrgan autonòmic competent en la matèria.

Les energies fòssils es queden sense projectes

A través de plans específics, es fomentarà l'ús de gasos renovables, inclòs el biogàs, el biometà, l'hidrogen i no es preveu autoritzar nous projectes en energies fòssils, mentre que els beneficis fiscals als productes d'origen fòssil hauran d'estar justificats per motius d'interès social o econòmic.

El projecte normatiu no preveu noves autoritzacions per a explorar permisos d'investigació o concessions d'explotació d'hidrocarburs ni de fracturació hidràulica a tot Espanya.

La llei portarà aparellats instruments com el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic, que està en informació pública i també contempla la integració dels riscos derivats del canvi climàtic en la planificació i la gestió de l'aigua i la costa, en les infraestructures, l'ordenació del territori i els usos de sòl i la seguretat alimentària.

En particular, es reconeix la rellevància de la política agrària comuna, la de desenvolupament rural i la forestal. El text introdueix mesures per reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic dels sòls agrícoles i forestals i en les muntanyes i contempla l'elaboració d'un mapa de vulnerabilitat.

D'altra banda, la llei buscarà promoure i reforçar el coneixement del canvi climàtic en la societat, raó per la qual es revisarà el tractament d'aquesta matèria en el currículum bàsic de l'educació formal i no formal, així com en els plans universitaris i el Catàleg Nacional de qualificació professional.


Comentaris