1 de 10
Societat

Tornen a licitar el bar-restaurant del Iot de la platja Llarga de Tarragona

El local fa anys que resta a l'espera de tenir nous gestors després d'acumular processos sense èxit

El local fa anys que està tancat a l'espera d'una nova adjudicació. | TarragonaDigital
per TarragonaDigital, Tarragona | 27 de novembre de 2023 a les 09:18 |
La Generalitat de Catalunya ha tornat a treure a licitació la concessió del servei de bar-restaurant de la guingueta de la platja Llarga, després que s'hagués d'anul·lar l'última concessió. L'antic local del Iot acumula un llarg procés per tornar a la vida, entre convocatòries per adjudicar-se i la recuperació de la titularitat de l'immoble per part de la Generalitat.

L'espai, anteriorment gestionat pel restaurant Iot fins a novembre de 2018, consta d'una planta baixa amb tres terrasses, amb una superfície total de 760,51 m². La concessió serà vàlida per un període de 6 anys des de la formalització, amb un cànon mínim de licitació fixat en 30.331,98 euros anuals (sense impostos), susceptible de millora en les ofertes dels licitadors.


La durada de la concessió s'ha establert en 6 anys per coincidir amb la finalització de la concessió demanial atorgada al restaurant la Sardineta (local 2), reduint així l'import actual del cànon anual de la concessió de manera proporcional.

Els interessats podran presentar les seves propostes fins a l'11 de gener de 2024. La Mesa de Contractació durà a terme dos actes públics per obrir els sobres amb l'avantprojecte d'adaptació del local i el pla d'explotació, així com la proposta econòmica, els dies 25 de gener i 13 de febrer de 2024, a la seu del Departament d'Economia i Hisenda, a Barcelona.


La licitació es realitzarà mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i es tindran en compte aspectes mediambientals i criteris socials en la selecció dels licitadors.

Antecedents: primera concessió deserta

Després d'un extens procés judicial i la recuperació de la titularitat del local, ocupat pel restaurant Iot des del 1986, la Generalitat va convocar la concessió. Tot i haver adjudicat l'explotació a l'empresa Tucan 2016, SL al agost del 2022, aquesta va ser declarada deserta dos mesos més tard perquè l'adjudicatari va presentar la documentació fora del termini establert per les normes de la licitació. La concessió va quedar sense efecte, ja que la llei no permet prorrogar terminis vençuts.
Participació