1 de 10

La Generalitat instal·la una unitat de vigilància de la contaminació a Alcover

Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat en el plenari del 4 de març de 2022

per Albert Oliva, 19 de gener de 2023 a les 13:43 |

La Generalitat de Catalunya, a petició de l’Ajuntament d’Alcover, ha instal·lat de manera provisional una unitat mòbil de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Aquesta estarà situada a la zona del pavelló de les Escoles durant un mes, fins al 16 de febrer.

 

Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. La seva funció és complementar l’abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que compta amb estacions fixes com la d’Alcover situada al polígon Roques Roges.

 

Aquestes unitats mòbils mesuren els nivells de concentració a l'aire dels diferents contaminants que respirem, és a dir, els nivells d'immissió. Permeten vigilar la qualitat de l'aire en un indret i un temps determinats, per poder emprendre així les mesures necessàries per millorar-la.

 

El vehicle compta amb analitzadors automàtics que permeten obtenir mesuraments dels contaminants en temps real, concretament de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx), ozó (O3), sulfur d'hidrogen (H2S), monòxid de carboni (CO), fracció PM10 del material particulat,  i compostos orgànics volàtils (COV). També inclou analitzadors manuals per captar mostres que s’analitzen posteriorment en un laboratori.

 

Els contaminants que s’analitzen d’aquesta forma són la fracció PM10 del material particulat, compostos orgànics volàtils manualment (COV); habitualment es determina el benzè (C6H6) i metalls pesants de la fracció PM10; normalment arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i plom (Pb).

 

La unitat mòbil també disposa d'una estació meteorològica completa que mesura: la velocitat del vent, la humitat relativa, la precipitació, la direcció del vent, temperatura, pressió atmosfèrica i la radiació solar.

 

Participació