Pla tancat d'una dona fent-se una prova PCR

Descobriment clau sobre la Covid: Hi ha persones immunes sense haver passat el virus

El sistema immunològic genera anticossos per a combatre'l una vegada detecta aquesta infecció

Una de les preguntes que s'han anat plantejant els investigadors i professionals sanitaris al llarg de la pandèmia és el fet de perquè persones de la mateixa edat i aparentment sanes han respost de manera molt diferent quan s'han contagiat. A més, també s'ha vingut tractant d'esbrinar quina era la raó que provocava que la incidència en nens fos molt més baixa que en altres rangs d'edat. I ara sembla que es podria haver trobat la resposta en el nostre sistema immunològic.

S'hauria pogut demostrar que el nostre organisme hauria generat, i especialment els nens, anticossos previs a l'existència de el coronavirus que ens poden protegir de l'actual cep, i en cas d'una possible reinfecció, i en cas que hi hagi alguna mutació. Així es recull en un estudi d'investigadors de del Francis Crick Institute i el University College de Londres publicat en la revista 'Science', que confirma la troballa d'anticossos contra la Covid-19 en persones que no han passat la malaltia.

Aquest fa èmfasi en el procés natural que tenim tots per a combatre una infecció de qualsevol mena de virus. El sistema immunològic genera anticossos per a combatre'l una vegada detecta aquesta infecció i aquests es mantenen en la sang durant un temps després. Això permet tenir una resposta si ens tornem a infectar però no sols d'aquest virus en concret sinó també d'uns altres de la mateixa família.

La resposta immunològica a altres virus funciona contra la SARS-*CoV-2

L'estudi esmenta com algunes de les persones analitzades, especialment entre menors d'edat, tenien anticossos reactius a la SARS-*CoV-2 (el nom de l'actual coronavirus) sense haver donat mai positiu ni haver estat infectat. El que creïn és que aquests s'haurien generat com a resposta a altres coronavirus similars com els causen el refredat comú.

Els resultats es van produir mentre es treballa en unes proves d'anticossos altament sensibles per a l'actual coronavirus. En elles, per a comprovar el seu funcionament, es va comparar mostres de sangs de persones que havien tingut Covid-19 amb unes altres que no.

La seva sorpresa va arribar quan van veure que en les mostres de persones que teòricament no havien estat exposades a l'actual coronavirus es generava una resposta immunològica a aquest. Així, van decidir confirmar aquests fets analitzant unes 300 mostres més recollides anys abans de l'inici de l'actual pandèmia, entre el 2011 i el 2018.

Els primers indicis van ser els esperats, la majoria dels anticossos reaccionaven davant el virus del refredat comú. El que els va sorprendre va ser que una part de la sang testada, la d'1 de cada 20 adults, va generar anticossos que reaccionaven de manera creuada a la SARS-*CoV-2 i sense que fos necessari haver tingut un refredat comú de manera recent.

Aquesta reacció era encara més freqüent entre els nens d'entre 6 i 16 anys. El mateix equip d'investigadors explica que «els nostres resultats mostren que els nens tenen moltes més probabilitats de tenir aquests anticossos de reacció creuada que els adults». Mancant acabar de demostrar els motius que ho provoca, apunta al fet que en aquestes edats s'està més exposat als coronavirus.

El treball de laboratori va demostrar les similituds amb un refredat

En el laboratori es va voler comprovar si aquests anticossos de persones no infectades podien combatre amb eficàcia la SARS-*CoV-2. Allí van descobrir que aquests anticossos de reacció creuada ataquen la a subunitat S2 de la proteïna de pic del virus, que és la que li permet entrar a les cèl·lules.

L'estudi explica que els pics dels coronavirus tenen «dues parts o subunitats, que realitzen diferents funcions». La S1 és la que permet adherir-se a les cèl·lules mentre que la S2, com dèiem, és la que provoca l'entrada. El que han descobert els investigadors és que la S2 del coronavirus és el «prou similar» a la del refredat com perquè pugui haver-hi anticossos que combatin als dos virus.