1 de 10
REUS

Un contracte d'1,2 milions d'euros anuals pel manteniment d'espais verds de Reus

L'Ajuntament ha licitat el contracte que tindrà una vigència de dos anys més dos anys més de pròrroga

Imatge del Parc de les Olors del passeig de la Boca de la Mina. | Cedida
per TarragonaDigital, Reus | 30 de maig de 2023 a les 12:30 |
L'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte del servei de manteniment i conservació d'espais públics enjardinats de la ciutat, amb un pressupost de licitació anual d'1,2 milions. El contracte tindrà una vigència de dos anys, prorrogables per dos anys més.
 

Quatre nivells d'actuació

Per tal d'optimitzar els recursos disponibles i seguint criteris de sostenibilitat i xerojardineria, el contracte classifica diferents nivells d'actuació. D'una banda, la jardineria de caire intensiu, en espais que requereixen d'un manteniment continuat, i que inclouen punts emblemàtics, jardins de caire històric, jardins temàtics i jardineres.


D'altra banda, jardineria de caire menys intensiu, que inclouen parcs d'ampli ús ciutadà i potencialment visitables per visitants de fora de la ciutat, així com illetes de zones d'entrada a la ciutat.

El tercer punt és la jardineria bàsica en parcs de barri amb gran afluència de ciutadania, com parcs urbans de barri, barris enjardinats i espais amb jardineria bàsica amb predomini d'arbrat i arbustiva.


Finalment, hi ha els espais que requereixen d'un nivell de conservació molt baix enfocat al seguiment, com talussos verds, espais lliures de polígons industrials, zones periurbanes, altres espais amb arbrat i prats sense sistema de reg.
 

1,1 milions de metres quadrats d'espais verds

El plec de clàusules de la licitació defineix les tasques a realitzar per l'adjudicatari del contracte, així com els mitjans humans i la relació de vehicles i maquinària que haurà d'adscriure a la prestació del servei. Entre altres aspectes, el plec també preveu les obligacions del contractista en matèria de gestió de residus, seguretat i tractaments fitosanitaris.


El terme municipal de Reus té 1,1 milions de metres quadrats de superfície d'espais verds de diversa tipologia que s'ha de conservar. Una part d'aquesta superfície es conservada pel servei de Jardineria de la Brigada Municipal.

El contracte que ara surt a licitació fa referència al manteniment i conservació de 665.483,80 m² d'espais verds amb major complexitat tècnica i amb requeriments de mitjans humans i maquinària molt especialitzada.
Participació