1 de 10
SALUT

L'espera a urgències dels hospitals de TGN, de les pitjors de Catalunya

Un estudi de Salut evidencia resultats especialment baixos pel que fa a l'atenció rebuda durant aquesta espera

L'informe s'elabora a partir de l'opinió dels pacients a 51 hospitals catalans | BP Diari
per Jordi Olària Gras, Reus | 17 d'agost de 2023 a les 06:00 |
El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha reprès el Pla d'Enquestes de Satisfacció (Plaensa) sobre els hospitals catalans proveïdors del departament aquest any passat. Després de l'aturada de la pandèmia, la comparativa amb els resultats del 2019 evidencia valoracions per sota dels nivells d'aleshores. L'estudi encara no s'ha fet públic, però sí que s'ha començat a transmetre als comitès de direcció dels hospitals.TarragonaDigital ha tingut accés a l'informe sobre les valoracions de les urgències dels hospitals catalans. L'estudi es basa en la puntuació proporcionada pels pacients, amb unes 80 enquestes a cadascun dels 51 hospitals estudiats. A la regió de Tarragona, dels cinc hospitals que són proveïdors de Salut, només un es troba per sobre de la mitjana catalana.

Cada pregunta de l'enquesta té cinc possibles respostes, una de molt negativa, una de negativa, una de neutra, una de positiva i una de molt positiva. Per exemple, el temps d'espera es pot considerar molt llarg, llarg, normal, curt o molt curt. L'informe Plaensa quantifica quina proporció de les respostes a cada pregunta s'acumulen entre la neutra i la molt positiva.


És a dir, es valora cada ítem analitzat en funció del percentatge de respostes neutres, positives i molt positives conjuntament. Aquest percentatge s'anomena indicador positiu. Si supera el 90%, es qualifica de situació d'excel·lència; si queda entre el 75% i el 90%, es considera estàndard, i per sota del 75%, cal millorar-lo.

Més enllà de la nota general amb la qual es valora el servei d'urgències, el Plaensa també analitza elements concrets. Des de la comoditat i les condicions de les instal·lacions, al tracte dels professionals o a la informació proporcionada als pacients. De tot plegat, l'apartat pitjor valorat, tant a Tarragona com a tot Catalunya, és l'espera a urgències.

 

L'espera a urgències, dels elements més mal valorats

La informació que reben els pacients sobre quant de temps hauran d'esperar a urgències varia molt entre els hospitals tarragonins, segons les valoracions recollides a l'estudi. Amb un 48,4% de mitjana catalana, només el Joan XXIII queda per sobre (49,6%), la posició 25 del rànquing català. En 34a posició hi ha l'Hospital Santa Tecla (42,9%), ja per sota de la mitjana.

Més notables són les diferències dels altres tres hospitals, totalment a la cua de Catalunya pel que fa a aquest barem. L'Hospital del Vendrell és el quart per la cua (33,1%), el Sant Joan de Reus és penúltim (25,3%) i el Pius Hospital de Valls, l'últim de la llista (21,8%).


El temps que passa entre l'entrada a urgències i l'atenció mèdica també té valoracions significativament diferents. La mitjana catalana queda al 51,6%, i els hospitals de la regió queden tots per sota i varien entre el 39,1% del Pius (quart per la cua) i el 49,3 de Santa Tecla (29a posició). El Vendrell té una valoració del 41,1% i és sisè per la cua, el Sant Joan rep un 41,6% de respostes positives i és setè per la cua i el Joan XXIII, amb una puntuació positiva del 45,4%, ocupa la posició 40 de 51 hospitals.

El darrer ítem d'aquest àmbit que s'estudia és si, durant el temps d'espera, algú s'ha interessat per com es troba el pacient. Un fet que és el pitjor valorat de tot l'estudi, tant globalment com a escala territorial. La mitjana catalana és del 24,4% i tots cinc hospitals tarragonins tornen a quedar per sota d'aquesta xifra.

El Pius Hospital de Valls és el que surt més ben parat, arribant a la 24a posició amb un 23,7% de respostes positives. Per darrere té el Santa Tecla, a la posició 37 amb un 17,9%. Tanquen la llista territorial el Joan XXIII amb un 14,2% i setè per la cua, el Sant Joan amb un 13% i sisè per la cua i l'Hospital del Vendrell amb un 12,7% i cinquè per la cua.
 

La predisposició dels metges del Sant Joan, a la cua dels hospitals tarragonins

En relació amb l'atenció mèdica en si, l'estudi valora aspectes com el temps de dedicació del professional, la disposició a escoltar-lo i la possibilitat de donar l'opinió per part del pacient. El temps de dedicació és dels ítems que menys diferències presenta entre els hospitals de la regió i la mitjana catalana, que se situa al 75%. L'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla obté un 81,6%, el Joan XXIII un 76,1%, el del Vendrell un 73%, el Pius de Valls un 72% i el Sant Joan de Reus, un 71,1%.

La disposició a escoltar el pacient evidencia diferències respecte de la mitjana catalana del 76%. El rànquing territorial el lidera Santa Tecla amb un 81,3%, seguit de l'Hospital del Vendrell amb un 78,2%. Per darrere queda el Joan XXIII amb un 75,4%, el de Valls amb un 70,9% i, finalment, el Sant Joan de Reus amb un 64,4%.

Pel que fa a la predisposició dels metges a permetre que els pacients donin la seva opinió, la mitjana catalana és del 76,4%. Els hospitals de la regió queden tots per sota d'aquesta xifra. Els que més s'hi acosten són el de Santa Tecla (75,1%) i el Pius (75%). Per darrere queden el Joan XXIII (74,2%) i el del Vendrell (73,5%) i, a més distància, el Sant Joan de Reus (60,9%).
 

L'atenció dels professionals, entre els àmbits més ben valorats

El que sí que es manté com una tendència general a tots els centres tarragonins és la valoració dels professionals. Tant al global de Catalunya com a Tarragona, l'apartat queda entre els elements amb millors puntuacions de l'estudi.

L'atenció dels professionals de medicina rep un 84% de valoració al global català, i tres hospitals tarragonins superen aquesta xifra. Són el Joan XXIII (84,8%), el Santa Tecla (87,9%) i el del Vendrell (88,7%). Per sota hi queden el Pius Hospital de Valls (80,7%) i l'Hospital Sant Joan de Reus (76,7%).

La valoració de l'atenció rebuda pel personal d'infermeria és lleugerament superior, amb una mitjana catalana del 87,5%. L'Hospital del Vendrell registra una puntuació del 82%, el de Reus d'un 82,9% i el de Valls d'un 85,7%. Encapçalen la llista de la regió el Joan XXIII (90%) i el de Santa Tecla (90,1%). Entre les atencions professionals rebudes, les que millor valoració reben és la dels zeladors, que superen el 90% tant a la mitja catalana com a tots els hospitals del Camp de Tarragona.
 

Diferències notables a l'hora de valorar la informació rebuda

La informació que reben els pacients és un altre dels àmbits tractats al Plaensa. S'hi valora si la informació és comprensible i coherent i si s'explica el que cal sobre la malaltia o afecció que pateixi. També s'analitza si s'explica de manera suficient quines proves se li faran i el motiu de l'ingrés si correspon, com si el pacient entén què ha de fer quan se li dona l'alta.

Pel que fa a si la informació que es proporciona al pacient és comprensible, els hospitals catalans reben una valoració del 88% de mitjana. La majoria d'hospitals de la regió es mouen en aquests paràmetres, entre el 87,2% de Valls i el 88,1% del Vendrell. L'excepció és l'Hospital Sant Joan de Reus, amb una nota del 75,7%.

La mateixa tendència es registra a l'hora de valorar si es proporciona tota la informació que el pacient necessita sobre la malaltia. Les diferències es redueixen pel que fa a la informació que es facilita sobre les proves que s'han de fer. La mitjana catalana és del 82,4% i, a la regió, el Sant Joan rep un 72,8%, el Joan XXIII un 75,9%, el del Vendrell un 82,2%, el Pius un 85,2% i Santa Tecla un 86,5%.

L'estudi analitza si el pacient veu coherent la informació rebuda durant la seva estada a urgències per part dels diferents professionals. Una qüestió en la qual tots els hospitals de la regió superen el 80% i, majoritàriament, ronden el 86,8% de la mitjana catalana.

Dels sis ítems en els quals es divideix aquest apartat, el que queda més ben puntuat a escala catalana (88,9% de mitjana) és l'explicació de per què s'ingressa un pacient. L'Hospital del Vendrell lidera el rànquing territorial amb un 89,9% de valoració, seguit de Joan XXIII amb un 89,2% i Santa Tecla amb un 89%. El Pius Hospital de Valls ha rebut una puntuació del 83,1% i el Sant Joan de Reus, del 75,9%.

On tornen a aparèixer diferències notables és quan es pregunta si el pacient va entendre què havia de fer en rebre l'alta. La mitjana catalana se situa al 87,1%, i a casa nostra passa del 73,3% de l'hospital de Reus al 92,3% del Joan XXIII. Entremig queden el 86,5% de Santa Tecla, el 86,7% de Valls i el 87,4% del Vendrell.
 

La comoditat de les instal·lacions, amb marge de millora

Pel que fa a l'estat de les instal·lacions, la mitja catalana situa en un 57,3% la comoditat de les sales d'espera, en un 71,6% les condicions dels llocs d'atenció i en un 68,7% la comoditat de les lliteres. Entre els hospitals tarragonins destaca l'Hospital Santa Tecla, que queda per sobre de la mitja en tots tres apartats —62%, 75,6% i 80,6% respectivament—.

El Joan XXIII queda una mica per sota pel que fa a la sala d'espera (53,8%), però per sobre en els altres dos —71,8% i 76,2% respectivament—. El del Vendrell supera la mitja catalana en la comoditat de la sala d'espera (60,1%), queda poc per sota pel que fa al lloc d'atenció (70,7%) i onze punts per sota en la comoditat de les lliteres (57,5%).

Pel que fa als hospitals Sant Joan de Reus i Pius de Valls, queden per sota de la mitjana catalana en tots tres ítems, amb diferències especialment notables en algun dels apartats. El del Baix Camp, amb puntuacions del 44,2% a la comoditat de la sala d'espera, del 66,3% a les condicions del lloc d'atenció i del 57,5% sobre la comoditat de la llitera. L'hospital de l'Alt Camp registra valoracions del 42% pel que fa a la sala d'espera, del 66,1% sobre el lloc d'atenció i del 56,6% sobre les lliteres.
Participació