Carta oberta a l'alcalde del Vendrell

Senyor Kenneth Martinez, en la seva qualitat d’alcalde de la nostra vila i única autoritat que pot convocar un ple, li faig aquesta carta oberta, perquè crec que no podem seguir amb la paràlisi institucional que suposa no fer cap ple, on els representants del poble escollits per la gent a les eleccions del maig de 2019 facin control de la gestió publica que estan fent de la crisi del coronavirus a la vegada que portin al ple municipal les seves propostes. 

 

Una de les eines principals que teníem per poder controlar al nostre govern local era el ple municipal.  Ara amb l’estat d’alarma provocat per la crisi del coronavirus al nostre municipi no es fan plens i ningú de ciència certa sap el que s’està fent, com s’està fent i què es farà. Jo com a representant d’una part de la societat civil amb la qual treballem per donar solució a problemes que el requereixen dintre de l’ampli marc de treball que tenim, crec que vist el panorama és molt necessari que l’Ajuntament de Vendrell faci un ple extraordinari monogràfic sobre la situació del municipi on ens expliquin a la gent què s’està fent, i sobretot quines mesures es prendran per quan es reactivi tot plegat. Jo penso que cal un ple extraordinari sobre aquest tema, per escoltar a qui ens governen, senyor alcalde, perquè aquests grups aportin les seves idees i propostes per donar solucions a la societat a la vegada que fan la seva funció fiscalitzadora com a oposició, que garanteixi la pluralitat i la representativitat de tothom en el control i la presa de decisions donant la seva conformitat o disconformitat a les propostes presentades per al seu govern.

  

D’altra banda, li vull recordar, senyor alcalde, que és molt necessari tirar endavant aquest ple extraordinari, donat que si volem aprovar les propostes que van fer públiques des de la Xarxa de Suport Veïnal que van enviar a tots els grups del ple, tenir una partida pressupostaria extraordinària per ajudar a la gent durant la crisi, o si volem modificar les percepcions que reben els regidors per dotar de diners aquesta partida d'ajuts a les famílies, tal com proposava la Xarxa Vendrellenca o si volem aprovar  qualsevol altra mesura de calat, per reduir els problemes que suposarà la crisi socioeconòmica generada per la crisi del coronavirus. Necessitem un ple on es faci debat, es proposi formalment o es presenti un pla general que agafi totes les mesures proposades per poder-lo aprovar. 

Vull acabar recordant-li, senyor alcalde, que amb aquest tema no es pot improvisar, per tant al meu entendre seguir dilatant els temps sense prendre cap mesura aprovada a un ple, sobre les diferents qüestions que planejant sobre el nostre municipi, seguir sense explicar a la ciutadania a un ple el que està fent, no és ni de bon tros la solució. Per aquest motiu sent vostè l’únic que pot convocar-lo l’insto a què ho faci com més aviat millor, el silenci no és cap solució.  

Antonio Garcia Leal és secretari de la AVV Tancat III

 

"Sang, suor i llàgrimes, per Salvador Ferré" "Paper, tinta i COVID-19 (XXI), per Jordi Martí Font"