1 de 10
HABITATGE

Nou programa a Tarragona per facilitar l'accés al lloguer d'un habitatge

Es diu masoveria urbana i el llogater pagarà part o la totalitat de la renda mitjançant la realització d'arranjaments a l'habitatge

Imatge aèria de la plaça Imperial Tarraco. | Marc Colilla/Ajuntament de Tarragona
per TarragonaDigital, Tarragona | 20 de novembre de 2023 a les 14:10 |
El Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes de Tarragona (SMHAUSA) ha creat el programa de masoveria urbana que facilitarà l'accés a l'habitatge a col·lectius amb un baix nivell d'ingressos. Alhora, també es vol incentivar la sortida al mercat de lloguer d'habitatges sense rehabilitar, incrementant així el parc d'habitatges de la Borsa de mediació per al lloguer social.
 

Per tal d'explicitar aquest programa als propietaris interessats a llogar els seus habitatges i als potencials llogaters, se celebrarà una conferència aquest dimarts 21 de novembre, a les 18:30 hores, a la seu de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.
 

Així funciona el programa masoveria urbana

En aquest nou pla, el llogater pagarà part o la totalitat de la renda mitjançant la realització d'arranjaments a l'habitatge. Aquesta rebaixa de renda serà proporcional al cost de les obres realitzades i es repartirà d'acord amb la durada de contracte i la capacitat econòmica del llogater.


Aquest tipus de contracte de lloguer, que permet obtenir l'ús de l'immoble a canvi de la realització d'obres a l'habitatge s'incentiva a través de l'article 17.5 LAU que estableix que en els contractes d'arrendament les parts podran acordar que la renda es substitueixi total o parcialment pel compromís de reformar o rehabilitar l'immoble en els termes pactats.
 

Per tal de donar inici al programa, SMHAUSA realitzarà un pla pilot mitjançant el qual destinarà un habitatge del seu parc propi a aquest programa. A més, en qualsevol dels casos en què s'apliqui aquesta iniciativa a un habitatge la renda d'aquest no podrà superar el 30% dels ingressos dels inquilins.
 

Aquesta és una de les actuacions previstes al Pla local d'habitatge (PLH) 2021-2026 amb la finalitat d'incentivar el lloguer dels habitatges que no es troben en disposició de ser ocupats immediatament, ja que, precisen arranjaments de poca envergadura i els seus propietaris no estan disposats a pagar-ne el cost.
 
Alhora, permet que persones amb pocs recursos que tenen coneixements en l'àmbit de la construcció, un dels sectors més afectats per la crisi, pugin disposar d'un lloguer més econòmic a canvi que es comprometin a realitzar la rehabilitació corresponent.
 

Es preveu una ampliació del programa en el futur

La incorporació d'aquest programa a la Borsa de Mediació per al lloguer social també és una eina per poder captar més habitatges o millorar les seves condicions per facilitar la seva ocupació i la comoditat dels seus llogaters. Per més endavant, es preveu una ampliació del programa per donar resposta a les necessitats d'altres col·lectius amb necessitats socials i d'habitatge.

Així es proposaria que la substitució de la totalitat o part de la renda també es pogués fer a canvi de la prestació d'altres serveis com treballs de neteja, cura de fills o persones grans, etc. D'aquesta manera s'atendrien les necessitats de determinats col·lectius vulnerables com persones sota violència de gènere, migració, o persones joves.
Participació