1 de 10

El CAT hauria fet un «fraccionament indegut» de contractes el 2018

La Sindicatura de Comptes afirma que la contractació per comprar maquinari i material informàtic es va fer sense cap procediment de publicitat i concurrència

per TarragonaDigital, 25 de gener de 2023 a les 18:00 |

La Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya ha publicat un informe sobre el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), en què constata un «fraccionament indegut» de contractes en l'exercici del 2018. L'òrgan assegura que diversos elements de maquinari i material informàtic es van comprar «directament» i «sense un procediment de publicitat i concurrència, tot i que en el cas d'alguns proveïdors se superava l'import de la contractació menor».

 

Segons l'escrit, aquesta incidència estaria relacionada amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat «objecte d’un únic contracte». En aquest sentit, la Sindicatura assegura que aquest fraccionament indegut del contracte esdevé un incompliment dels articles 86.2, 99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector públic.

 

En l'informe, l'òrgan fiscalitzador nomena altres incidències. Entre elles, assegura que el CAT no va trametre els contractes a la Sindicatura de Comptes ni al Registre Públic de Contractes, en contra del que disposa la normativa. A més, exposen que alguns dels contractes analitzats superen el termini de pròrroga establert per la normativa.

 

D'altra banda, la Sindicatura de Comptes detecta que el CAT hauria recaptat el cànon per compte de la Generalitat i, per tant, els ingressos per venda d’aigua "haurien d’estar minorats".

 

La Sindicatura de Comptes insta el CAT a modificar els seus estatuts

Finalment, l'òrgan fiscalitzador insta el CAT a modificar els seus estatus per «conferir a aquest ens la naturalesa de consorci». D'aquesta manera el Consorci d'Aigües de Tarragona podria disposar d’un «òrgan interventor» i estaria «subjecte al compliment de les obligacions sobre la formació i el retiment de comptes», així com a la «normativa de contractació i de retribucions del personal aplicable a les entitats públiques».

 

En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes recorda que els estatuts del CAT no s'han actualitzat des de l'any 1985.

Participació