Imatge de diversos estudiants del Col·legi Francès de Reus

30 anys de Ciutats Educadores. I a Reus, què?

«Enguany, per desgràcia, en aquest 30è aniversari de la Carta no hem vist cap iniciativa ambiciosa per part del govern de la ciutat a l’alçada d’aquesta efemèride»

Ara fa trenta anys que els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990 amb Pasqual Maragall d’alcalde, es va signar la carta inicial que recollia els principis bàsics per a l’impuls educatiu de les ciutats. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar i, tal i com recull el preàmbul d’aquella primera carta, tots els pobles i ciutats disposen en si mateixes d’un bon grapat de possibilitats educadores, són agents educatius permanents, plural i capaces de potenciar els factors educatius i de transformació social.

 

Sota aquesta mateixa premissa i des de la convicció que l’educació va molt més enllà de les aules, perquè la ciutat és pròpiament un espai educador, l’Ajuntament de Reus s’hi va adherir l’any 1996, fa 25 anys. Des d’aquell moment, com a administració vam assumir la nostra responsabilitat d’educar i transformar la ciutat en un espai de respecte a la vida i la diversitat, objectiu principal de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.

 

Vam potenciar les polítiques per a una educació inclusiva, amb especial atenció a la diversitat; vam treballar en temes de sostenibilitat i en l’adequació urbanística per aconseguir espais públics amables i habitables; en promoció de la salut; en la inserció laboral i la cohesió social; en la lluita contra la desigualtat i en participació ciutadana, tots els principis recollits en la carta de ciutats educadores, entre d’altres.

 

Com a regidora d’educació durant el període 2007-2011 voldria destacar projectes importants duts a terme en aquest àmbit a la ciutat, com ara el Plans educatius d’entorn, els casals d’estiu, els Espais de Benvinguda, el Bus a peu, el projecte de Patis oberts i molts d’altres gràcies als quals Reus es va convertir en ciutat educadora de referència, guanyant-se la presència a molts congressos nacionals i internacionals per exposar la nostra experiència i aprendre de bones pràctiques en matèria educativa. La memòria ens aporta la visió dels encerts i de la gran tasca realitzada per tot l’equip de l’àrea d’educació del nostre ajuntament , amb projectes que avui resulten més vigents que mai.

 

Enguany, per desgràcia, en aquest 30è aniversari de la Carta no hem vist cap iniciativa ambiciosa per part del govern de la ciutat a l’alçada d’aquesta efemèride, encaminat a demostrar que l’actual govern vol que Reus  torni a ser la ciutat educadora potent a nivell internacional que va ser, com ho són altres ciutats catalanes. Granollers n’és un exemple. I el passat 30 de novembre, amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, va organitzar un acte on-line junt amb les ciutats de Barcelona, Bilbao i Rosario (Argentina), per debatre sobre els compromisos i els reptes de les ciutats educadores.

 

Ens hauria agradat alguna activitat d’aquest calat a  Reus. Ja no hi som a temps. Però sí que som a temps de celebrar, l’any vinent, els 25 anys de l’adhesió de la nostra ciutat com pertoca. I és per això que des d’aquest espai encoratgem al govern a organitzar activitats amb motiu d’aquest esdeveniment al 2021 que ens permetin a tots plegats un debat profund de la situació actual i aportar propostes de millora.

 

La ciutat ho agrairà.


 

Misericòrdia Dosaiguas, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Reus entre els anys 2007-2011