1 de 10

Petites accions individuals per canviar el món

Per assolir els objectius sostenibles cal que l'educació ambiental sigui transversal i s'apliqui en tots els aspectes de la vida diària

per TarragonaDigital, 27 de gener de 2023 a les 06:00 |

Pau Ricomà, President de la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS

 

"Amb cada residu que generem, deixem un rastre.  És hora de començar a escollir entre gots d'un sol ús o reutilitzables, cotxe privat o transport públic, bany o dutxa."

 

 

En siguem conscients o no, pràcticament totes les accions que fem tenen un impacte ambiental. Pensem en què fem des que ens aixequem fins que anem a dormir, quins recursos, subministraments i productes fem servir i quins (mal)gastem. Gots d'un sol ús o reutilitzables, paper d'alumini o porta entrepans, cotxe privat o transport públic, bany o dutxa, compres a l’altra punta de món o de proximitat. Són accions que repetim cada dia i que marquen la diferència en el medi ambient. Perquè la responsabilitat que tenen les grans corporacions i administracions no ens eximeix de la nostra com a ciutadania. 

 

Aquesta setmana coincideix la celebració de dos dies importants per crear consciència particular i col·lectiva. El 26 de gener es dedica a l'Educació Ambiental, dia per divulgar i descobrir que les coses es poden fer d'una altra manera. El dia 28 reivindiquem la Reducció d'emissions de CO2. Una setmana per aprendre, agafar consciència i per passar a l'acció.

 

L’era de la circularitat

Ens diuen que els recursos del planeta s’estan esgotant, però potser no sabem què podem fer per pal·liar-ho. La societat ha d’avançar cap a un model d’economia circular que allargui la vida dels materials i els productes. La societat del consum fa que adquirim productes sense parar: nous, d’última generació, i que sovint no necessitem. La moda ràpida, els articles d’un sol ús, no reparar petites avaries en lloc de llençar, el malbaratament alimentari… fan malgastar recursos i a més, ens costen diners! Tot es resumeix en les famoses R: reduir, reutilitzar i reciclar.

 

El tractament dels residus

A la planta del Polígon Riu Clar s'hi valoritza energèticament la fracció resta (contenidor gris) de gran part del Camp de Tarragona. A través d’aquest procés, es produeix electricitat i es dona nous usos als materials que no fan combustió L'emissió de gasos d'efecte hivernacle de la valorització energètica és molt inferior a la que es produeix en abocadors controlats, però depèn del tipus de residus que hi arribem. Una bona recollida selectiva en origen, la que fem nosaltres davant de l’illa de contenidors, és òptima per una valorització energètica més neta i de qualitat.

 

La gestió dels residus forma una cadena de responsabilitat i, com a persones consumidores, ens hi trobem al mig, entre qui fabrica i distribueix els productes i entre qui s'ha de desfer de les deixalles. Per això és necessari que des del seu origen es restringeixi la producció i comercialització dels elements de més difícil reutilització i reciclatge, establint obligacions a les empreses fabricants en matèria de prevenció de residus. I, alhora, és indispensable també que la ciutadania tingui al seu abast i l’hi arribi clarament la informació sobre a quin contenidor ha de dipositar cada residu, per poder exercir la seva part fonamental en aquesta cadena de responsabilitat. Perquè només sumant els esforços de totes les baules d’aquesta cadena assolirem els reptes en termes de sostenibilitat que ens interpel·len a totes i tots com a societat.

Participació